advertentie Obesitas

Knoevele

In de lange jaren van het Zomerparkfeest heb ik veel artiesten meegemaakt op en achter het podium. Dat was vaak een verschil van dag en nacht.

Mijn voorkeur had achter het podium. Na het optreden dus, als de zenuwen een beetje waren gezakt. Afgelopen woensdag waren we bij Sounds. Er stond een optreden en signeersessie op het programma van Frans Bauer. Het werd een openbaring. In ruim dertig jaar Zomerparkfeest heb ik dit niet meegemaakt. Frans nam alle tijd voor zijn fans. Een gesprekje, samen op de foto, knoevele, een aai over de bol, un kösmoel - het kon en mocht allemaal. Het was aandoenlijk. Sommige fans schoten vol. Anderen schaterden van het lachen door een kwinkslag van de goedgemutste zanger. Wat mij opviel was dat iedereen glimlachend naar buiten liep.

A propos. Weet iemand van het hoe, wat en waarom van een nieuw Venloos logo? Het is een gestileerde witte V op een rode achtergrond. Het wordt sinds gisteren verspreid met het verzoek het vanaf vandaag op Facebook te zetten.

Iets anders. Donderdag waren we in het Fort Museum Venlo. Ja, ja ‘Aevel’ is onvermoeibaar onderwaeges. Fort Museum Venlo, nooit van gehoord? Het ligt op het kazerneterrein. Moet het dan niet Fort Museum Blerick zijn? Helaas, Blieërickse lezers en lezeressen, sinds de Franse tijd behoort het terrein tot het Venloos grondgebied. Ik kan er ook niets aan doen. Napoleon wel, die kun je er aevel niet meer op aanspreken. Goed, Fort Museum Venlo alzoeë. Sinds kort gaat Ons Fort onder die naam verder. Het museum diept de geschiedenis uit van de plek waar het zit en van de directe omgeving. Dus de historie van onder meer de Frederik Hendrikkazerne, het Fort Sint-Michiel en het Kazernekwartier. Het museum is op poten gezet en wordt gerund door vrijwilligers. Een sympathiek burgerinitiatief, waarvan je verwacht dat het gesteund wordt door de gemeente Venlo. Dit is dus niet het geval. Het museum is er niet zeker van dat het in de toekomst op deze plek kan blijven zitten. In december worden de zoveelste plannen voor het kazerneterrein besproken door de gemeenteraad. Mooi dat dit nog even duurt. Kunnen de dames en heren tevoren hun licht gaan opsteken in Fort Museum Venlo.

Wies ’t aevel weer ens is,
Sef Derkx