Kleinere begraafplaatsen, meer vrijwilligers voor onderhoud

De gemeentelijke begraafplaatsen kunnen in de toekomst waarschijnlijk kleiner van opzet worden. Als het gaat om het onderhoud wordt gekeken naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers, zo staat te lezen in de gemeentelijke visie voor begraafplaatsen. 

De zes gemeentelijke begraafplaatsen staan onder druk. Steeds minder mensen kiezen ervoor om zich na hun dood te laten begraven. Doordat er wel graven worden geruimd, ontstaat er steeds meer ruimte op de plaatsen. Daardoor is het lastig het onderhoud kostendekkend te houden. De afgelopen jaren had de gemeente jaarlijks een gemiddeld tekort van 170.000 euro.

Vrijwilligers

De gemeenteraad spreekt eind deze maand over de toekomst van de begraafplaatsen en buigt zich dan dus ook over de aanbevelingen om waar nodig begraafplaatsen kleiner te maken. Als het gaat om onderhoud wordt dus ingezet op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook wordt er gekeken naar vrijwilligers. Binnen de gemeente worden momenteel de twee begraafplaatsen van Velden en die van Belfeld geheel door vrijwilligers onderhouden.

Oprukkend mos

Het oude kerkhof aan de Kloosterstraat in Velden heeft dus een voorbeeldfunctie. Veertien jaar geleden werd de begraafplaats als het ware geadopteerd door een groep vrijwilligers. 'Het kerkhof was veranderd in een woestenij. Het onkruid had er de graven overwoekerd en de grafmonumenten verkeerden in slechte staat', blikt Piet Vergeldt terug. Anno 2019 ligt de begraafplaats er keurig bij. Iedere maandag zorgt een groep van zeven vrijwilligers dat oprukkend mos er geen kans krijgt, vallende bladeren worden verwijderd en door konijnen gegraven gaten worden gedicht. 'We voelen ons betrokken bij dit kerkhof omdat we hier allemaal wel een familielied hebben liggen', zegt Vergeldt. 'En je merkt dat het werk wordt gewaardeerd door het dorp.'