advertentie

Keulsepoort wordt park met heel weinig auto's

De omgeving Museumplein/Keulsepoort transformeert het komend jaar tot een parkachtig gebied waar niet langer auto's voorbijrazen maar mensen rustig kunnen wandelen en verblijven. Daarvoor ligt 1,5 miljoen euro klaar. 

Concreet betekent dit dat auto's vanaf de Deken van Oppensingel niet meer richting Spoorstraat kunnen rijden en dat voor het Limburgs Museum waarschijnlijk geen plek meer is voor evenementen. Met de organisatie van de Tent van Bell wordt nog bekeken wat de mogelijkheden zijn. Volgende week spreekt de gemeente met de organisatie van de Venlose kermis. Duidelijk is al dat er geen plek meer is voor de attracties die daar de afgelopen jaren stonden.

Attractie

Wethouder Marij Pollux (GroenLinks, Cultuur) maakte bij de presentatie van de plannen duidelijk dat de finish van de Venloop en de carnavalsoptocht niet in gevaar komen door het op de schop nemen van het gebied. De aanpassing is volgens Venlo hard nodig nu het gebied met de verbouwing van het postkantoor tot Museum van Bommel van Dam 'een nieuwe attractie krijgt'. Daarbij staat voor Venlo als een paal boven water dat auto's in het gebied niet gewenst zijn. 

 

 

Autoluw

Door sluipverkeer vanuit de Deken van Oppensingel richting Spoortstraat te weren denkt de gemeente al een belangrijke stap te zetten. 'Ja, auto's kunnen nog altijd via de Keullerstraat en Nassaustraat richting Spoorstraat. Maar die route is zo onaantrekkelijk dat we denken dat veel automobilisten daarvan afzien. Blijkt uit de cijfers dat dit niet het geval is, gaan we andere maatregelen nemen', zegt Pollux. De plannen zijn met alle betrokkenen besproken. 'Maar het is een utopie om te denken dat je iedereen voor honderd procent tevreden kunt stellen. Dit plan is een mooi compromis waarmee negentig procent kan instemmen', aldus Pollux.