advertentie

'Kazerneplan historische fout'

Als de gemeenteraad instemt met het huidige plan voor het kazerneterrein, dan is dat een historische fout. Dat vindt althans Jan Kessels, oud-politicus van GroenLinks. 

Vooral het feit dat het terrein in het huidige plan vol wordt gebouwd met woningen en de fortresten te weinig naar voren komen, vindt Kessels onverstandig. Saillant detail: verantwoordelijk wethouder Marij Pollux is van dezelfde partij (GroenLinks) waar Kessels vijftien jaar lang voor in de raad zat. 'Dit gebied heeft zoveel historische waarde en dat wordt ook door heel veel prominenten als zodanig gewaardeerd', zegt Kessels. 'Woningbouw zou dan afbreuk doen aan het gebied.'

Woningen kun je overal bouwen, het fort dat op het kazerneterrein ligt is uniek, zo betoogt Kessels. 

Sjoerd van Heijster, centrummanager van Blerick, vindt min of meer hetzelfde. 'Het is heel jammer als de zichtlijnen van het fort en alles wat daar ligt, onderbroken wordt door woningen.'

'Denk goed na'

Van Heijster vindt het belangrijk dat de politiek de tijd neemt. 'Volgens mij is dit terrein aangekocht in 2006, neem er nu wat tijd bij om eens goed na te denken over die plannen. Er is natuurlijk al heel lang over nagedacht, iedereen heeft zijn mening maar ik denk dat we geen overhaaste beslissing moeten nemen', zegt Van Heijster.

De Blerickse centrummanager vindt placemaking belangrijk. 'Je moet vanuit de gebruiker kijken naar het terrein en niet zozeer denken in termen van functies die je op een terrein legt. Denk aan kleine initiatieven, leuke dingen die je daar kunt doen zonder allerlei andere dingen te belemmeren. Gebruik het als evenemententerrein en kijk goed naar de gebruikers die er nu zitten.'

Kessels denkt dat er een archeologisch park zou moeten komen, dat de historische waarde van het gebied benadrukt. 'Ik ben bang dat de gemeenteraad wel met het huidige plan instemt, maar ik hoop van niet. Maar dan moet het nog gerealiseerd worden. Twee plannen zijn eerder al gesneuveld op de realisatie.'

De gemeenteraad vergadert woensdagavond over de kazerneplannen.

advertentie

Lees ook deze artikelen