advertentie

Kadernota: coronafonds en investeringsfonds voor stedelijke centra

Twee fondsen van elk twee miljoen euro moeten in Venlo de pijn van de coronacrisis verzachten. Dat staat in de kadernota van de gemeente.

In die kadernota geeft Venlo een financiële doorkijk naar de komende jaren, in aanloop naar de begrotingsbehandeling in het najaar.

Coronafonds

Het coronafonds met daarin twee miljoen euro is bedoeld om de gevolgen van de crisis te ondervangen. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat belangrijke organisaties omvallen of stedelijke functies verdwijnen.

Investeringsfonds

Ook twee miljoen euro gaat naar een fonds om investeringen mogelijk te maken in de centra van Venlo, Blerick en Tegelen. ‘De drie stedelijke centra, met van oudsher retail als fundament, hebben eerst een stevige klap gehad van de interneteconomie, daarna zijn diverse landelijke ketens gesloten en nu komt Covid-19 eroverheen. Deze gebieden hebben een impuls nodig om de aantrekkelijkheid van de centra te verbeteren’, schrijft het college. Partners kunnen met ideeën komen. Bij de begrotingsbehandeling moet er een uitgewerkt plan liggen.

Woonlasten

Het stadsbestuur stelt verder voor dat de woonlasten van inwoners de komende twee jaar niet stijgen. ‘De gemiddelde totale kosten voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting (ozb) gaan voor huishoudens niet omhoog, ook niet met de inflatie.’

Grotere uitdagingen

Hoewel veel van de voorstellen samenhangen met de coronacrisis, is die crisis volgens het stadsbestuur niet de grootste uitdaging. ‘Deze crisis gaat voorbij, inclusief de gevolgen, hoe ernstig ook. Venlo kent grote uitdagingen met een langer perspectief, zoals het behoud van de stedelijke leefbaarheid, de sociaal-maatschappelijke tweedeling in onze samenleving, de energie- en klimaatopgave, het behoud van een stevig economisch fundament en een goede demografische balans.’

Wethouder Frans Schatorjé is vandaag te gast in Nedinscoplein om over de voorstellen van het stadsbestuur te praten. De kadernota wordt 22 april gepresenteerd in de gemeenteraad. Die neemt op 27 mei een besluit over de voorstellen.

advertentie

Lees ook deze artikelen