advertentie VVV

Kadernota: coronafonds en investeringsfonds voor stedelijke centra

Twee fondsen van elk twee miljoen euro moeten in Venlo de pijn van de coronacrisis verzachten. Dat staat in de kadernota van de gemeente.

In die kadernota geeft Venlo een financiële doorkijk naar de komende jaren, in aanloop naar de begrotingsbehandeling in het najaar.

Coronafonds

Het coronafonds met daarin twee miljoen euro is bedoeld om de gevolgen van de crisis te ondervangen. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat belangrijke organisaties omvallen of stedelijke functies verdwijnen.

Investeringsfonds

Ook twee miljoen euro gaat naar een fonds om investeringen mogelijk te maken in de centra van Venlo, Blerick en Tegelen. ‘De drie stedelijke centra, met van oudsher retail als fundament, hebben eerst een stevige klap gehad van de interneteconomie, daarna zijn diverse landelijke ketens gesloten en nu komt Covid-19 eroverheen. Deze gebieden hebben een impuls nodig om de aantrekkelijkheid van de centra te verbeteren’, schrijft het college. Partners kunnen met ideeën komen. Bij de begrotingsbehandeling moet er een uitgewerkt plan liggen.

Woonlasten

Het stadsbestuur stelt verder voor dat de woonlasten van inwoners de komende twee jaar niet stijgen. ‘De gemiddelde totale kosten voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting (ozb) gaan voor huishoudens niet omhoog, ook niet met de inflatie.’

Grotere uitdagingen

Hoewel veel van de voorstellen samenhangen met de coronacrisis, is die crisis volgens het stadsbestuur niet de grootste uitdaging. ‘Deze crisis gaat voorbij, inclusief de gevolgen, hoe ernstig ook. Venlo kent grote uitdagingen met een langer perspectief, zoals het behoud van de stedelijke leefbaarheid, de sociaal-maatschappelijke tweedeling in onze samenleving, de energie- en klimaatopgave, het behoud van een stevig economisch fundament en een goede demografische balans.’

Wethouder Frans Schatorjé is vandaag te gast in Nedinscoplein om over de voorstellen van het stadsbestuur te praten. De kadernota wordt 22 april gepresenteerd in de gemeenteraad. Die neemt op 27 mei een besluit over de voorstellen.

advertentie VVV
Allemaal winnaars
COLUMN

Allemaal winnaars

COLUMN

Allemaal winnaars

We weten sinds vrijdag wie er kans maken op de prijzen tijdens het Venlo.fit Sportgala. In Nedinscoplein maakten we de nominaties bekend.

Gewapende overval woning Manresapark
112

Gewapende overval woning Manresapark

Een gewapende man heeft vanochtend een overval gepleegd in een woning in het Manresapark in Venlo-Oost. De politie heeft via Burgernet een oproep gedaan uit te kijken naar de man.

Venlose marktkooplui vrezen toekomst bij vrachtwagenverbod binnenstad
NIEUWS

Venlose marktkooplui vrezen toekomst bij vrachtwagenverbod binnenstad

De voorgenomen invoering van een zogenaamde zero-emissiezone in 2027 voor de Venlose binnenstad geeft zorgen bij de ondernemers op de Venlose weekmarkt. En bij de politiek.

Politiek ziet geen noodzaak rol dorps- en wijkraden onder de loep te nemen
NIEUWS

Politiek ziet geen noodzaak rol dorps- en wijkraden onder de loep te nemen

Met zijn voorstel om het functioneren van de wijk- en dorpsraden onder de loep te nemen nemen, oogstte raadslid Peter Bastiaens van vrijwel al zijn collega's kritiek. Politiek Venlo vindt het prima zoals het nu gaat.

'Meer arbeidsmigranten hard nodig’
REPORTAGE

'Meer arbeidsmigranten hard nodig’

De komende jaren zijn er duizenden extra arbeidsmigranten nodig, in vooral Noord-Limburg. Dat zeggen veel bedrijven in de horeca, dienstverlening en tuinbouw.

Raad houdt vast aan een gemeenschapshuis voor iedere kern en wijk
NIEUWS

Raad houdt vast aan een gemeenschapshuis voor iedere kern en wijk

De gemeente moet ervoor blijven zorgen dat ieder dorp en elke wijk beschikt over een gemeenschapsaccommodatie. Het Venlose college wilde daar juist van af, maar de gemeenteraad stak daar woensdagavond een stokje voor.

advertentie VVV
Politiek ziet geen noodzaak rol dorps- en wijkraden onder de loep te nemen
NIEUWS

Politiek ziet geen noodzaak rol dorps- en wijkraden onder de loep te nemen

Met zijn voorstel om het functioneren van de wijk- en dorpsraden onder de loep te nemen nemen, oogstte raadslid Peter Bastiaens van vrijwel al zijn collega's kritiek. Politiek Venlo vindt het prima zoals het nu gaat.

'Meer arbeidsmigranten hard nodig’
REPORTAGE

'Meer arbeidsmigranten hard nodig’

De komende jaren zijn er duizenden extra arbeidsmigranten nodig, in vooral Noord-Limburg. Dat zeggen veel bedrijven in de horeca, dienstverlening en tuinbouw.

Raad houdt vast aan een gemeenschapshuis voor iedere kern en wijk
NIEUWS

Raad houdt vast aan een gemeenschapshuis voor iedere kern en wijk

De gemeente moet ervoor blijven zorgen dat ieder dorp en elke wijk beschikt over een gemeenschapsaccommodatie. Het Venlose college wilde daar juist van af, maar de gemeenteraad stak daar woensdagavond een stokje voor.