advertentie Obesitas kliniek header januari

Julianapark serieus in beeld als plek voor ondergrondse garage

De gemeente gaat onderzoek laten uitvoeren naar haalbaarheid van een parkeergarage onder het Julianapark. Uit een vooronderzoek blijkt het park bij uitstek de meest geschikte plek voor een garage.

Venlo gaat het komende half jaar bekijken of een garage onder het park realistisch en financieel haalbaar is. Parkeerkundig adviesbureau Empaction bracht in opdracht van de gemeente Venlo in kaart welke locaties geschikt zijn voor een parkeergarage. Het onderzoek heeft te maken met de realisatie van een tijdelijke parkeergarage op het Arsenaalplein, die in april wordt opgeleverd. Die plek is volgens parkeerwethouder Sjors Peeters echter 'te waardevol' voor een definitieve garage. Daarom kijkt de gemeente naar andere locaties. Peeters ziet de voordelen van een garage onder het park eveneens. 'De komst van het Museumkwartier gaat meer mensen trekken, de locatie Arsenaal is een slechte locatie voor het midden van de stad en ik weet als wethouder erfgoed dat er in dat deel van het park een stuk stadsmuur ligt. Het zou mij wel wat waard zijn om dat zichtbaar voor de Venlonaren uit de grond te kunnen halen.'

Oorlogspuin

Behalve een stuk stadsmuur ligt er ook een hoop puin uit de oorlogsjaren onder de bodem van het Julianapark. Of dat een bedreiging of juist bescherming vormt voor dat stuk stadsmuur, weet Peeters niet. 'Ik heb me wel laten vertellen door archeologen dat dit soort zaken het best beschermd worden als ze onder de grond liggen. Ik ga ervan uit dat het geen invloed, of juist heel goede invloed heeft gehad, op de kwaliteit van die muur.'

De wethouder noemt verder de goede bereikbaarheid en de korte afstand tot het centrum als voordelen voor de plek. Daarnaast biedt de aanwezigheid van een garage mogelijkheden voor de evenementen die in het park worden georganiseerd. 'Wellicht kunnen we die evenementen als Lekker Venlo, de Venloop, Zomerparkfeest en Stereo Sunday facilitair ondersteunen', zegt Peeters. 

Niet voor het eerst

Het Julianapark wordt al jaren genoemd als optie voor een ondergrondse parkeergarage. Eerdere plannen strandden vroegtijdig omdat onderzoek uitwees dat de garage hoogstwaarschijnlijk te weinig bezet zou zijn. De verwachte bezetting is nu eveneens onderwerp van onderzoek, net als de vraag of de plannen realiseerbaar en financieel haalbaar zijn. Toch heeft wethouder Peeters die eerdere onderzoeken nooit gezien. 'Ik heb die verhalen ook gehoord maar mij is nooit helder gemaakt wat de onderbouwing van het verhaal was. De situatie is nu anders. Los van het financiële gedeelte, dat weet ik niet. Dat moet het onderzoek uitwijzen maar de noodzaak is nu wel degelijk aanwezig. 

NS-station

Behalve het Julianapark bekijkt het adviesbureau ook de omgeving van het NS-station als serieuze optie voor een garage. Het station zou als een 'mobiliteitshub' moeten dienen. Volgens Peeters is het geen kwestie van of-of, maar van en-en. 'Als het Julianapark bijna onmogelijk is en we kunnen bij die hub heel veel plekken creëeren, wordt het misschien een andere discussie. Maar dat moeten we eerst uitzoeken.'

De nieuwe garage zou plek moeten bieden aan ongeveer 375 auto's, net zoveel als er in de voormalige Arsenaalgarage beschikbaar waren. 'Daar willen we wel minimaal aan voldoen. Er moet terugkomen wat er minimaal gestaan heeft', aldus Peeters.