advertentie

Invloed Venlo op vervoer gevaarlijke stoffen slinkt

De gemeente Venlo heeft al weinig invloed over wat er allemaal per spoor door de stad komt, en dat wordt alleen maar minder. Op termijn gaat de vergunning over naar het Rijk, waardoor Venlo nog verder buitenspel komt te staan.

Nu verlenen gemeenten met een rangeerterrein nog allemaal afzonderlijk vergunningen. Het Rijk wil die losse vergunningen gelijktrekken. Burgemeester Antoin Scholten snapt die gedachte an sich wel, maar toch  is hij er niet blij mee. Tegenhouden kan hij het niet, dus moet Venlo zijn huid duur verkopen, zegt Scholten. 'Hier zijn aanvullende maatregelen genomen, bijvoorbeeld extra blusputten en maatregelen voor betere bereikbaarheid door de brandweer. Als het Rijk zegt: het kan wel een stukje minder, dan zeggen wij nee. Dit is toen extra toegevoegd en dat willen we handhaven. Dat doen wij niet alleen als Venlo maar met alle gemeenten waar emplacementen zijn.'

Veel lasten, weinig lusten

In recent onderzoek in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werd ook het goederenvervoer dat door Venlo komt onder de loep genomen. Conclusie is dat Venlo vooral lasten maar weinig lusten ervaart van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Een conclusie die gemeenteraadslid Ton Heerschop deelt. Hij stelde, mede namens EENLokaal, vragen aan de burgemeester over het onderzoek. 'Van alles wat door Venlo komt, wordt een beperkt deel hier verwerkt. Dus we hebben wel de risico's van de transportbewegingen maar als Venlo hebben we er weinig lusten van. Dat is gewoon een feit', zegt Heerschop. 

Economie en veiligheid

Scholten: 'Het vervoer van gevaarlijke stoffen is nu eenmaal noodzakelijk voor de economie. Je kunt al geen shampoo gebruiken als je niet het vervoer hebt gehad van grondstoffen die ook in de categorie gevaarlijke stoffen vallen. Alleen op het niveau van de gemeente kun je je vraagtekens zetten bij de na- en de voordelen. In zijn algemeenheid moet je wel kunnen zeggen: het vervoer van gevaarlijke stoffen is in Nederland gewoon noodzakelijk. Het is niet alleen een verdienmodel, onze hele economie heeft ermee te maken, maar het mag nooit ten koste gaan van veiligheid. Er zijn altijd risico's, maar in zijn algemeenheid moet je zorgen dat het op een veilige manier gebeurt.' 

Scholten wil in de toekomst invloed blijven uitoefenen door te lobbyen in Den Haag: 'Met de gemeenten langs de Brabantroute hebben wij echt wel behoorlijke invloed in Den Haag. Wij kunnen vertellen wat wij er van vinden en daar wordt best goed naar geluisterd.' Heerschop twijfelt daaraan: 'De gemeente had al beperkte mogelijkheden en als dit doorgaat wordt het onmogelijk gemaakt om er wat van te vinden. In Den Haag gaat men echt niet de belangen van Venlo alleen zitten verdedigen.'

Buisleidingen

Wat betreft veilig vervoer van gevaarlijke stoffen is het spoor veiliger dan de weg, maar weer niet zo veilig als vervoer op het water. Het meest veilig is echter transport per buisleiding onder de grond. Onlangs sprak Chemelot  de voorkeur uit voor zulke ondergrondse pijpleidingen voor een route via Venlo. Het gaat daarbij om vier buisleidingen voor de stoffen CO2, waterstof, propeen en C4-LPG. Zowel Scholten als Heerschop ziet dat als de ultieme oplossing. Scholten: 'Dat is het allermooiste. Het is een miljardeninvestering. Venlo wordt daarbij genoemd. Als wij zo gevaarlijke stoffen kunnen vervoeren, hebben wij een enorm extern veiligheidsprobleem opgelost. Dat is de beste oplossing en daar wordt enorm voor gelobbyd.'

Ook Heerschop ziet meerwaarde in de buisleidingen. 'Daarmee haal je het gevaar uit de woonkernen weg, dus daar zit zeker een mogelijk oplossing in.'