advertentie Miso Oriental Header

Instellingen terecht uitgesloten voor opvang huiselijk geweld

De gemeente Venlo heeft zowel Moveoo als de Mutsaersstichting terecht uitgesloten van de aanbesteding voor de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld. De rechtbank deed gisteren uitspraak in beide zaken. 

Moveoo en de Mutsaersstichting hadden allebei de gang naar de rechter gemaakt om de uitsluiting aan te vechten. De Mutsaersstichting deed dat als eerste. Die instelling verzorgde al twintig jaar de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld toen de gemeente vorig jaar besloot een aanbesteding voor 2020 uit te schrijven. De Mutsaersstichting werd gedurende het traject door de gemeente uitgesloten van die aanbesteding omdat de Mutssaersstichting het contactverbod had overtreden. De rechter zegt dat de gemeente daarin correct heeft gehandeld.

Contactverbod

De Mutsaersstichting ontkent het contact niet, maar zegt dat het contact niet ging over de aanbesteding, maar over de lopende zaken betreffende de opvang. De rechtbank ziet in dat het een lastige situatie was voor de Mutsaersstichting. In feite betreft de aanbestede opdracht de voortzetting van de opvang zoals de Mutsaersstichting die op dat moment verzorgde. 'Dat brengt het risico mee dat deze opdracht en de aanbesteding - tijdens besprekingen - door elkaar gaan lopen', zo staat in het vonnis. 'Dit ontslaat de Mutsaersstichting er echter niet van om er voor zorg te dragen dat dit niet gebeurt.'

Directeur Mathieu Goedhart laat weten de uitspraak onterecht te vinden. 'We gaan het vonnis heel goed lezen. Wij zijn van mening dat we goed hebben gehandeld. Toch blijft de belangrijkste vraag wat er nu gebeurt met de mensen die opvang nodig hebben. De zorg wordt hier allemaal niet beter van.'

Eigen sanitair

Moveoo won de aanbesteding in eerste instantie. Dat besluit werd weer teruggedraaid, nadat de Mutsaersstichting naar de rechter was gestapt. Op dat moment nam Venlo namelijk de eigen regels nog eens onder de loep en besloot de gemeente opeens dat de gunning aan Moveoo niet terecht was. Venlo gunde de opvang toen aan het Leger des Heils. Moveoo stapte vervolgens naar de rechter om dat besluit ongedaan te maken en de eigen uitsluiting terug te draaien.

De uitsluiting ging wat die instelling betreft over de vraag wat een zelfstandige woonunit is en welke faciliteiten er in die zelfstandige woonunits beschikbaar zijn. Vier van de 34 woonunits, die Moveoo voor opvang van slachtoffers voor huiselijk geweld beschikaar had, beschikten niet over zelfstandige sanitaire faciliteiten. Volgens Moveoo was het voorhanden zijn van die eigen faciliteiten ook geen eis in de aanbesteding, maar eerder een wens. Bovendien zou het ontbreken van sanitair de veiligheid van de cliënten niet in gevaar brengen. Dit punt kwam er volgens Moveoo tenslotte pas in een later stadium bij.

'Zuur'

De rechtbank is van mening dat eigen sanitair wel degelijk als eis in de aanbesteding is opgenomen en komt daarom tot de conclusie dat Moveoo terecht is uitgesloten. Directeur Ramon Testroote noemt de uitspraak zuur. 'We staken er met kop en schouders bovenuit. Heel zuur dat we dan op juridische gronden verliezen. Hoe dan ook hoop ik dat er snel duidelijkheid komt voor de vrouwenopvang.'

Wethouder Frans Schatorjé (EENLokaal, Zorg) laat in een brief aan de raad weten: 'Het moge duidelijk zijn dat we tevreden zijn met deze uitspraken. Op dit moment bestuderen we de uitspraken en beraden we ons over de te nemen vervolgbesluiten.'