advertentie

Informatieborden voor wandelaars in Belfeld

Op een aantal plekken in Belfeld zijn informatieborden geplaatst. De borden hebben als doel om wandelaars in en om Belfeld te vertellen over historie en natuur van het dorp.

De informatieborden zijn een project uit de Belfeldse Ambitieboeken. De informatie op de borden is samengesteld door inwoners uit Belfeld, ondersteund door IVN De Steilrand en de Heemkunde vereniging Maas- en Swalmdal.

Mergelstraatje

De borden staan op plekken waar veel wandelaars komen. Zo staat er bij Droompark de Maasduinen een bord over de ontwikkeling van de kleigroeve. Ook is hierop informatie over lokale vogels, insecten en vlinders te vinden. In het Mergelstraatje staat een bord met informatie over hoe deze plek vanaf het einde van de veertiende eeuw tot ongeveer 1800 als handelsroute werd gebruikt voor mergel, kolen, kalk en leisteen.

Samenlevingsagenda

De borden zijn ontworpen en gerealiseerd door Routebureau Noord- en Midden-Limburg en gefinancierd vanuit de samenlevingsagenda van de gemeente Venlo.