Illegale prostitutie in woning Brialmontstraat

De politie in Venlo kreeg meerdere anonieme meldingen binnen over illegale prostitutie in een woning aan de Brialmontstraat in Venlo.

Die meldingen kwamen binnen via Meld Misdaad Anoniem. Op basis daarvan is de vreemdelingenpolitie een onderzoek gestart. Uit dat onderzoek bleek inderdaad dat er sprake was van illegale prostitutie in die woning.

Sluiting woning

Naar aanleiding van die constatering is een proces-verbaal opgemaakt tegen de betrokken personen. Ook zal de gemeente Venlo een rapportage ontvangen. Het is dan aan de gemeente om te bepalen of de woning tijdelijk gesloten wordt.

Op Facebook roept de politie mensen met soortgelijke vermoedens op om dit ook te melden. Dat kan zowel telefonisch als via de website van Meld Misdaan Anoniem.