advertentie Omroep Venlo open dag

Hoogwaterdraaiboeken na twee jaar nog steeds niet klaar

De draaiboeken die opgesteld werden na het hoogwater van juli 2021 zijn na twee jaar nog niet afgerond. Dat schrijft wethouder Frans Schatorjé aan de gemeenteraad.

‘De draaiboeken zijn dynamische documenten en zijn nog niet compleet', laat de wethouder weten. 'Een aantal onderdelen moet nog gedetailleerder worden uitgewerkt, zoals een verkeersplan en een evacuatieplan. Daarom worden de huidige draaiboeken nu nog niet ter besluitvorming aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders.’

Dorpsraden

Na het hoogwater twee jaar geleden besloot de gemeente om per dorpskern een apart hoogwaterdraaiboek te maken. Dit omdat niet alle stadsdelen dezelfde problemen ervaren tijdens een hoogwatersituatie. Die draaiboeken hadden al klaar moeten zijn. Afgelopen januari uitte diverse dorpsraden nog kritiek op de gemeente dat het zo lang duurde. De gemeente deed toen de belofte dat de draaiboeken in maart in het college zouden worden besproken.

Verbeterpunten

Wel zijn er al een aantal verbeterpunten naar buiten gebracht. Een van die punten is de communicatie bij een hoogwatersituatie. ‘De informatie rondom stappen en acties over hoogwater moet sneller en duidelijker gedeeld worden met de inwoners', schrijft Schatorjé in de brief. 'Belangrijk is dat er één aanspreekpunt in de gemeente beschikbaar is voor de hoogwaterwerkgroepen.’

Communicatie

Ook blijkt uit de brief van de wethouder dat de communicatie naar de burgers moet worden verbeterd. Zo moeten bewoners die buitendijks wonen in de wijken die mogelijk overlast gaan krijgen, per brief worden geïnformeerd. Ook wil de gemeente op haar eigen website een blog bijhouden, in het geval dat er een hoogwatersituatie zich gaat voordoen. Op die blog komt informatie die afkomstig is van Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio en Waterschap Limburg voor zover die relevant is voor de bewoners van de gemeente Venlo.

Voorlichting

Ook moeten de burgers in de risicogebieden beter worden voorbereid op een hoogwatersituatie. Daarvoor gaat de gemeente een flyer maken om bewoners te informeren over belangrijke zaken waar ze mee te maken kunnen krijgen bij een dreigende situatie. Daarnaast krijgen ze tips over hoe ze zelf vooraf maatregelen kunnen treffen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Momenteel wordt er nog gesproken met de betrokken dorps- en wijkraden. In oktober van dit jaar moeten de hoogwaterdraaiboeken echt klaar zijn.

advertentie vvv wedstrijd
Plannen voor bankwinkel in Venlo
NIEUWS

Plannen voor bankwinkel in Venlo

NIEUWS

Plannen voor bankwinkel in Venlo

Als het aan Geldmaat ligt komt er een bankwinkel op de Maasstraat in Venlo. Een bankwinkel is een plek waar mensen terechtkunnen voor het opnemen en storten van bankbiljetten en munten en waar sealbagautomaten aanwezig zijn.

Armoedige keuzes
COLUMN

Armoedige keuzes

Op de radio was een speciale Troonrede-uitzending. Een verslaggever was bij de voedselbank in Rotterdam. Armoede was immers hét thema.

Venlose thuiszorgorganisatie terug na hulp in Marokko
NIEUWS

Venlose thuiszorgorganisatie terug na hulp in Marokko

De Venlose thuiszorgorganisatie Oumnia Zusters is terug in Venlo na vier dagen hulp verlenen in het door een aardbeving getroffen Marokko. Zes verpleegkundigen konden daar onder meer medische zorg verlenen.

Voedselbank waakzaam met wintermaanden op komst
NIEUWS

Voedselbank waakzaam met wintermaanden op komst

Het aantal gezinnen dat gebruik maakt van de Voedselbank Venlo is stabiel en toch blijft de nieuwe voorzitter Stephan Lesterhuis alert. Vorig jaar was er in de winter een grote stijging te zien.

Fietser gewond na val op Casinoweg
112

Fietser gewond na val op Casinoweg

Een fietser is vanavond gewond geraakt bij een ongeluk op de Casinoweg in Venlo. Het slachtoffer kwam ten val bij een wegversmalling.

Actiegroep demonstreert bij Villa Flora tegen groei Greenport
NIEUWS

Actiegroep demonstreert bij Villa Flora tegen groei Greenport

Actiegroep Behoud de Parel en omwonenden van Greenport Venlo hebben donderdag geprotesteerd bij Villa Flora. Dat gebeurde tijdens een werkbezoek van gemeenten en provincie aan Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

advertentie vvv wedstrijd
Voedselbank waakzaam met wintermaanden op komst
NIEUWS

Voedselbank waakzaam met wintermaanden op komst

Het aantal gezinnen dat gebruik maakt van de Voedselbank Venlo is stabiel en toch blijft de nieuwe voorzitter Stephan Lesterhuis alert. Vorig jaar was er in de winter een grote stijging te zien.

Fietser gewond na val op Casinoweg
112

Fietser gewond na val op Casinoweg

Een fietser is vanavond gewond geraakt bij een ongeluk op de Casinoweg in Venlo. Het slachtoffer kwam ten val bij een wegversmalling.

Actiegroep demonstreert bij Villa Flora tegen groei Greenport
NIEUWS

Actiegroep demonstreert bij Villa Flora tegen groei Greenport

Actiegroep Behoud de Parel en omwonenden van Greenport Venlo hebben donderdag geprotesteerd bij Villa Flora. Dat gebeurde tijdens een werkbezoek van gemeenten en provincie aan Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.