Hoe inclusief Venlo een praatcircus werd om (soms) moedeloos van te worden

Een werkgroep met daarin alle politieke partijen uit de Venlose gemeenteraad worstelde drie jaar lang met het thema inclusie. Een reconstructie.

Het is een goed gebruik in de Venlose politiek; bij aanvang van de nieuwe raadsperiode adopteert de gemeenteraad een onderwerp waar alle partijen mee aan de slag gaan. Een onderwerp van algemeen belang waarbij het eigenlijk niet uitmaakt wat je politieke kleur is. In december 2018 bestempelt de raad inclusiviteit tot A-dossier. Een inclusieve stad is de stip op de horizon, oftewel een samenleving waarbij ‘iedereen op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de maatschappij, ongeacht culturele achtergrond, gender, leeftijd, talent of beperking. Belangrijke begrippen daarbij zijn: non-discriminatie, participatie, gelijke kansen, toegankelijkheid, emancipatie, respect voor persoonlijke autonomie’, zo staat in de zelf toebedeelde opdracht te lezen.

Iedereen doet mee 

Op 24 januari 2019 vindt de startbijeenkomst van de raadswerkgroep inclusiviteit plaats. ‘Lidmaatschap van de werkgroep veronderstelt dat alle leden daadwerkelijk in de werkgroep investeren. Niet de vergaderingen, maar juist ook de individuele en collectieve activiteiten staan centraal’, staat in de startnotitie te lezen. Alle partijen vaardigen iemand af. Maar waar te beginnen? Er is behoefte aan een zogenaamde nulmeting om te bepalen waar Venlo nu staat. Maar pas na enkele maanden krijgt de werkgroep van de ambtelijke organisatie te horen dat zoiets eigenlijk onmogelijk is. Wat dan ook al duidelijk is; het onderwerp is maar moeilijk te vatten. 

Een groep van wisselende samenstelling

De werkgroep bestaat aanvankelijk uit de raadsleden Duran Yildiz (EENLokaal), Aissa Meziani (CDA), Marianne Steenmetz (VVD), Hay Janssen (PvdA), Jan Valize (PVV), Ton Heerschop (SP), Helma van der Leeuw (GroenLinks), Ron Opstelten (50PLUS), Frans Aerts (D66) en Ali Oruç (zelfstandig). Janssen laat zich namens de PvdA al snel vervangen door Mohamed Addarrazi en Ton Heerschop treedt als fractievoorzitter van de SP in 2019 terug en wordt in de werkgroep vervangen door de nieuwe fractievoorzitter Angelique Weingarten. Na het overlijden van Ron Opstelten in december 2019 wordt Wout Weijmans de nieuwe vertegenwoordiger namens 50PLUS. Zo krijgt de werkgroep zijn definitieve samenstelling tot eind 2020 de SP en D66 de werkgroep verlaten. 
image

Gesprekken

Dat laat niet onverlet dat er werkgroep voortvarend van start gaat. In juli wordt gesproken met de gehandicaptenraad en in oktober  met leerlingen van drie basisscholen. Maar op 25 september constateert Van der Leeuw als voorzitter ook al dat de ambitie iets verslapt lijkt. Tijd voor een met-de-benen-op-tafelgesprek. 'Tot nu toe lijkt het alsof de raadswerkgroep inclusiviteit nog niet erg effectief is en zoekende hoe precies vormgegeven moet worden aan de gestelde doelen’, staat te lezen in het gespreksverslag. In dezelfde vergadering  wordt ook geconcludeerd dat het verschil in politieke meningen over inclusiviteit erg groot zijn. Maar ook dat dit geen belemmering hoeft te zijn. 

Subgroepen

De oplossing om snel concrete resultaten te boeken wordt gezocht in het instellen van drie subgroepen binnen de werkgroep. Die gaan zich vanaf april 2020 bezighouden met de thema's etniciteit, participatie en armoede. Vanuit die subgroepen moeten concrete voorstellen komen die al bij de voorbereiding op de begroting in mei ingediend kunnen worden.  Dat resulteert in een conceptmotie om vanaf 2021 een budget van 10.000 tot 20.000 euro beschikbaar te stellen om in te zetten bij de doelen van de raadswerkgroep. Maar ook over deze motie wordt geen overeenstemming bereikt, ze blijft dus in de bureaulade liggen. Dat geldt ook voor het plan vanuit de subgroep etniciteit om in Venlo een Diversiteitsdag te organiseren. 

Deze werkgroep mag zich echt niet beperken tot gezellig praat- en koffiedrinkgezelschap.

Duran Yildiz

Vertrekkers

 ‘Deze werkgroep mag zich echt niet beperken tot gezellig praat- en koffiedrinkgezelschap. Als onze bijeenkomsten steeds meer deze vorm gaan aannemen ga ik afhaken en zie ik het nut van deze raadswerkgroep niet meer in’, verzucht het raadslid Duran Yildiz in juni.  Ook Oruç vraagt zich af of doorgaan nog wel zin heeft. Het liefst zou de werkgroep in gesprek gaan met burgers en instellingen, de plannen voor een werkconferentie liggen klaar, maar corona heeft al verschillende keren roet in het eten gegooid. Zo kabbelt de werkgroep verder tot in oktober de SP zich terugtrekt. Dus gaat het bij de overgebleven leden weer eens over het functioneren van de werkgroep en wordt er een nieuwe werkwijze afgesproken. Voortaan wordt er niet meer gestreefd naar unanimiteit binnen de werkgroep. Concrete onderwerpen waarover geen overeenstemming is, moeten als debat in de raad terugkomen door er bijvoorbeeld een motie te maken. Voor D66 is dat niet genoeg, de partij trekt zich ook terug uit de werkgroep. 

Notitie

De geplande werkconferentie wordt begin 2021 (digitaal) gehouden. Het levert volgens de werkgroep weer nieuwe en goede inzichten op, maar die zijn niet van dien aard dat er concrete voorstellen uitkomen. De puf lijkt eruit te zijn, de beperkingen rond het coronavirus maken het werk er ook niet makkelijker op. Met het eindpunt van deze raadsperiode in zicht wordt nog één keer een de versnelling ingezet. Alles staat nu in het teken van een soort van testament. Bij het uitblijven van concreet resultaat is een schrijven met daarin aanbevelingen over hoe het beter kan voor een nieuwe raad het maximale resultaat. Tot algehele tevredenheid bij de overgebleven leden van de werkgroep leidt dat niet. Maar het is in ieder geval iets. Als grootste pluspunt wordt gezien dat het de afgelopen drie jaar in ieder geval is gegaan over die inclusieve stad Venlo. En geleerd is dat daarover praten een stuk eenvoudiger is dan er ook daadwerkelijk werk van te maken.

18-jarige man neergestoken in Blerick
112

18-jarige man neergestoken in Blerick

112

18-jarige man neergestoken in Blerick

Een 33-jarige Venlonaar is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden op verdenking van poging doodslag op een 18-jarige man.

Wout Weijmans nieuwe voorzitter Buitenbad Groot Venlo
BESTUUR

Wout Weijmans nieuwe voorzitter Buitenbad Groot Venlo

Wout Weijmans is de nieuwe voorzitter van Stichting Buitenbad Groot Venlo.

Vreedzame krijger in de race voor landelijke prijs
RADIO 4

Vreedzame krijger in de race voor landelijke prijs

Het kunstwerk De Vreedzame Krijger op de Venlose Maasboulevard is in de race voor de titel meest favoriete buitenkunstwerk van Nederland.

Lieke Derks pakt brons op WK judo
SPORT

Lieke Derks pakt brons op WK judo

De Belfeldse Lieke Derks is op het WK judo voor junioren derde geworden.

Drenkeling uit de Maas bij Venlose Maaskade gehaald
112

Drenkeling uit de Maas bij Venlose Maaskade gehaald

Bij de Maaskade in Venlo is zaterdagmorgen een levenloos lichaam aangetroffen in het water.

Knuùre, knake en knäök
COLUMN

Knuùre, knake en knäök

Bij de kassa van de supermarkt in Zuid kwamen we Gonzo tegen. Al decennia parcaholic, vrijwilliger van het Zomerparkfeest alzoeë. Hij zit in de bouwploeg, dat is echt knuùre.

Lieke Derks pakt brons op WK judo
SPORT

Lieke Derks pakt brons op WK judo

De Belfeldse Lieke Derks is op het WK judo voor junioren derde geworden.

Drenkeling uit de Maas bij Venlose Maaskade gehaald
112

Drenkeling uit de Maas bij Venlose Maaskade gehaald

Bij de Maaskade in Venlo is zaterdagmorgen een levenloos lichaam aangetroffen in het water.

Knuùre, knake en knäök
COLUMN

Knuùre, knake en knäök

Bij de kassa van de supermarkt in Zuid kwamen we Gonzo tegen. Al decennia parcaholic, vrijwilliger van het Zomerparkfeest alzoeë. Hij zit in de bouwploeg, dat is echt knuùre.