advertentie

Hockeyclubs aangewezen op virtuele fusievergadering

De datum werd al meermaals uitgesteld en nu ook de nieuwe geprikte datum 17 april onhaalbaar blijkt, zijn de drie hockeyverenigingen in de gemeente aangewezen op een virtuele ledenvergadering om in te stemmen met het fusieproces.

Nu de overheid de coronamaatregelen tot eind april heeft verlengd, is het voor de hockeyclubs onmogelijk om op 17 april met alle leden bijelkaar te komen. In een bijzondere algemene ledenvergadering zouden zij dan hun laatste goedkeuring moeten geven om de fusie per 1 juli 2020 officieel in te laten gaan.

'Veel averij'

Omdat de tijd dringt, zetten de drie hockeyverenigingen HCB, VHC en THC in op een virtuele vergadering. 'Het is voor de fusievereniging echter wel van het grootste belang dat het formele besluit tot fusie op korte termijn wordt genomen', staat in een bulletin aan de leden. In de komende tijd moeten er allerlei zaken geregeld worden, waaronder de tenues bestellen, trainers aanstellen en vrijwilligers werven. 'Zonder formeel besluit van de Algemene Ledenvergaderingen kunnen de besturen op deze en diverse andere gebieden niet verder. De start van de nieuwe vereniging loopt in dat geval veel averij op.'

Weer uitstel

Deze vergaderingen werd al meerdere malen uitgesteld. Oorspronkelijk stonden die in januari gepland, maar toen vroeg de gemeente opeens om een business case. Op voorwaarde van die business case stelde de gemeente geld beschikbaar voor de verbouwing van sportpark Vrijenbroek, waar de nieuwe fusieclub genaamd Delta zijn thuiswedstrijden gaat afwerken. Vervolgens werden de vergaderingen verplaatst naar maart en vervolgens naar 17 april. Nu valt dus ook die datum in het water.

Vorige week werd ook duidelijk dat de wethouder en de voorzitters van de drie hockeyverenigingen het oneens zijn over het aantal velden en wanneer die moeten worden opgeleverd.

advertentie

Lees ook deze artikelen