advertentie

HAS Hogeschool in gesprek over uitbreiding

De HAS Hogeschool is met de gemeente en woningcorporatie Woonwenz in gesprek over uitbreiding. De opleiding groeit in het huidige pand op de hoek van de Spoorstraat en de Koninginnesingel uit het jasje.

HAS onderzoekt de mogelijkheid tot uitbreiding aan de Koninginnesingel. Woonwenz heeft daar enkele panden in bezit. De woningcorporatie, opleiding en gemeente zitten om tafel om de uitbreiding te onderzoeken. Doel is om voor schooljaar 2021-2022 klaar te zijn. 

Stijgend leerlingenaantal

Geelen zegt dat het gebouw dit schooljaar bij tijd en wijle al aan de krappe kant is. Op dit moment heeft HAS 540 leerlingen. Directeur Mariëlle Geelen verwacht de komende jaren een flinke stijging. 'Komend jaar verwachten we een instroom van zo'n 180 tot 190 leerlingen. Een aantal studeert af of valt uit en per saldo voorzien we voor komend schooljaar een stijging van 75 tot 100.'

Voor de toekomst voorziet de directeur verdere groei. 'Onze ambitie is om door te groeien naar 700 tot 750 studenten, en het liefst naar 800', aldus Geelen.

Corona

Op dit moment is de Venlose vestiging van de hbo-opleiding gesloten in verband met het coronavirus. Geelen verwacht morgen na de persconferentie van het kabinet meer duidelijkheid te hebben over de toekomst. 'Ik verwacht niet dat we over drie weken weer helemaal open zijn. Als dat al zo is, dan zullen de practica voorrang krijgen. Tot de zomer zullen we dan aangewezen zijn op mengvormen waar thuisonderwijs ook bij hoort.'

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat: 'We zijn een studie aan het verrichten naar de uitbreidingsmogelijkheden van de HAS aansluitend bij het bestaande gebouw. We verwachten dat we net na de zomervakantie daar meer over kunnen zeggen. De HAS heeft aangegeven het komende schooljaar nog vooruit te kunnen. Dus als er sprake is van uitbreiding dan is dat voor het studiejaar 2021-2022.'

Dominicanenstraat

Gelijk met de verkenningsgesprekken over de uitbreiding van de HAS bekijkt de gemeente wat ze met het terrein achter het schoolgebouw aan de Dominicanenstraat wil. Daarvoor heeft de gemeente een stedenbouwkundig adviesbureau in de arm genomen.