Grenswerk wil coronaconcepten laten terugkeren in programmering

Grenswerk wil een aantal concepten die in coronatijd zijn bedacht de komende jaren laten terugkeren in de programmering. Dat geldt bijvoorbeeld voor festival De Donkere Dagen.

Dat festival moest in december op het laatste moment worden afgelast. Idee was dat een beperkt aantal bezoekers van locatie naar locatie zou gaan voor miniconcerten. Het paste binnen de regels die in het najaar golden, maar kon door de verscherpte maatregelen uiteindelijk toch niet doorgaan.

Geen verloren jaar

Het is een van de redenen waarom Grenswerk 2020 zeker niet als verloren jaar beschouwt: 'Er werden veel inhoudelijk sterke concepten en projecten ontwikkeld die ook in de toekomst nog nuttig zullen zijn.' Het poppodium richtte zich de laatste maanden vooral op talentontwikkeling en educatie. Programmeur Johan Hauser laat weten dat Grenswerk daardoor veel lokaal talent op het netvlies heeft gekregen: 'Dit is een hele mooie groep van lokale muzikanten waar we de komende tijd mee aan de slag kunnen. We hebben al deze acts al een show aangeboden in ons café als we straks daar weer concerten mogen organiseren.'

Financiën

Grenswerk kon het coronajaar afsluiten met een sluitende exploitatie. Het poppodium kon een beroep doen op landelijke steunmaatregelen en aanvullende sector-specifieke steun uit de regeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Volgens directeur Tim Gaal heeft Grenswerk er alles aan gedaan om die steunmiddelen ook weer te herinvesteren in de keten van muzikanten, boekers, technici en freelancers. Grenswerk organiseerde in 2020 in totaal 140 activiteiten en projecten, waarop zo'n 12.000 bezoekers afkwamen. Van die activiteiten vonden er 45 plaats voor corona (7.500 bezoekers).