Zes keer toegestane hoeveelheid giftreinen door Venlo

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor overschrijdt de normen fors. Op station Venlo kwamen in 2018 ruim zes keer zoveel 'giftreinen' aan als toegestaan.

Dat blijkt uit een rapport met cijfers van ProRail, dat Studio040 en Omroep Venlo hebben opgevraagd.

13.661 wagons

In totaal mogen er 2.150 wagons met brandbaar gas over het traject Eindhoven-Venlo rijden. Alles bij elkaar rijden er 13.661 wagons naar Venlo, dat is ruim zes keer zoveel. Ook op het spooremplacement en het traject Venlo-Kaldenkerken worden meer brandbare vloeistoffen en zeer toxische gassen vervoerd dan is toegestaan. 

Verboden stoffen

Uit het rapport blijkt dat niet alleen het aantal toegestane wagons fors wordt overschreden maar dat er ook stoffen over het spoor denderen die helemaal niet zijn toegestaan. Zo mogen spoorvervoerders vanuit Eindhoven alleen brandbaar gas Venlo binnenrijden. In werkelijkheid worden er nog vier andere stoffen vervoerd die niet op het traject zijn toegestaan. Het gaat om (zeer) toxische gassen zoals ammoniak en brandbare of (zeer) toxische vloeistoffen.

Acrylnitril is een toxische stof die ook in lage concentraties al schadelijk kan zijn voor de mens

• Aalt Bast


Vooral die laatste categorie is gevaarlijk, mocht het fout gaan met een wagon. Dat zegt Aalt Bast, hoofd van de afdeling toxicologie op de Venlose campus van Universiteit Maastricht. 'Een toxische vloeistof zoals acrylnitril is een heel vervelende. Die ontleedt ook heel gemakkelijk in bijvoorbeeld cyanide en die heeft een direct effect op de ademhaling. Dat is dus een toxische stof die ook in lage concentraties al schadelijk kan zijn voor de mens', aldus Bast. Maar, zo benadrukt hij: 'Je moet er wel aan blootgesteld worden. Zolang de stof in die tank zit van de wagon, heb je er uiteraard geen last van.'

Risico's beperken

De toegestane hoeveelheden gevaarlijke stoffen staan in de zogeheten Wet Basisnet, waarin afspraken staan over de toegestane hoeveelheid gevaarlijke stoffen die per spoor vervoerd mogen worden. ProRail registreert de aantallen wagons die over alle trajecten rijden en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt toezicht. Afspraken in de Wet Basisnet moeten de risico's zo beperkt mogelijk houden. 

De veiligheid is niet in het geding.

• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Een woordvoerder van verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven laat weten dat er inderdaad overschrijdingen zijn op bepaalde delen van de Brabantroute, waar Venlo aan ligt. Die route wordt al enkele jaren meer gebruikt dan de bedoeling is, omdat de Betuweroute wegens werkzaamheden een groot deel van de tijd op slot is. 'Aan de hand van de rapportages van ProRail checkt I en W (Infrastructuur en Waterstaat, red.) ook of de veiligheid in het geding is. Dit is niet het geval', aldus de woordvoerder van de staatssecretaris. 

Oplossingen

I en W zegt te werken aan oplossingen om de overschrijdingen tegen te gaan. 'Inzet is het stimuleren van gebruik van de Betuweroute en het samenbrengen van productie en verwerking van een stof, zoals bij chloor, waardoor het vervoer van deze stof niet langer nodig is. Daarnaast stimuleren we vervoer via andere manieren – zoals per binnenvaart of buisleiding. Daarbij blijven we er uiteraard op toezien dat de veiligheid niet in het geding is.'

Het streven is om voor de zomer van 2020 met oplossingen te komen.

--

Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Omroep Venlo, Dtv, Studio040 en WOS Media werken gezamenlijk aan lokale onderzoeksjournalistiek.