Gesteggel in de raad: wel of niet fysiek vergaderen?

Ter elfder ure ontstaat er in de gemeenteraad tweespalt over het vorige week genomen besluit om vergaderingen fysiek in plaats van digitaal te organiseren. Luud Pieko (EENLokaal) roept zijn fractiegenoten op om de begrotingsbehandeling vanuit thuis te volgen.

Pieko vindt het onverantwoord om met de voltallige fractie op te komen draven en wil 'het goede voorbeeld' geven: 'Gisteravond zijn de aanwijzingen vanuit de overheid aangescherpt en de wereldkaart om ons heen kleurt rood vanwege coronabesmettingen', zegt hij. Pieko wijst erop dat partijen tijdens de begrotingsbehandeling één of twee woordvoerders aanwijzen. Voor de rest is er weinig te doen op zo'n avond. In het geval van EENLokaal is Pieko de woordvoerder. 'Zij kunnen de vergadering digitaal volgen en mij via de telefoon of WhatsApp op mijn flikker geven', zegt Pieko.

Ontheffing

Gemeenteraden hebben een ontheffing op het verbod op samenkomsten. Tot het zomerreces vergaderde de raad digitaal. De meerderheid van de fractievoorzitters greep de ontheffing aan om terug te keren naar een fysieke vergadering, waarbij alle 39 raadsleden geacht worden aanwezig te zijn. Een week geleden gaf het presidium (overleg van de fractievoorzitters) nog aan het belangrijk te vinden om de begrotingsbehandeling, die woensdagavond en vrijdagmiddag op de planning staat, ook fysiek te doen. Mede daarom vinden andere fractievoorzitters het onbegrijpelijk dat Pieko op de dag dat de behandeling van de begroting moet plaatsvinden, zijn fractieleden vraagt niet naar de vergaderzaal te komen.

Alle maatregelen zijn getroffen om de vergadering veilig te laten verlopen

• Angelique Weingarten (SP)

Angelique Weingarten van coalitiepartner SP zegt de worsteling te begrijpen maar vindt de fysieke aanwezigheid tijdens de begrotingsbehandeling van grote waarde. 'Het is toch een beetje Prinsjesdag voor de gemeente. Bovendien zijn in De Maaspoort (waar de raad vanavond en vrijdag vergadert, red.) alle maatregelen getroffen om de vergadering veilig te laten verlopen. 

Vijf voor twaalf

Fractievoorzitter Hay Janssen van coalitiegenoot PvdA verbaast zich over de actie van Pieko. 'Vooral omdat het vijf voor twaalf is. Dit komt als donderslag bij heldere hemel. Ik snap niet dat Luud hiermee komt. Ik heb hem nog niet gesproken, ik ben gewoon aan het werk en vraag me af waar ze de tijd vandaan halen voor dit soort zaken. De begroting is vanavond al. Het is niet niks, het gaat om een begroting van 450 miljoen en dan moet je mekaar in de ogen kunnen kijken. Er wordt vaak geschorst en dan moet je overleggen, vergaderen, coalities smeden.'

Pokeren of vergaderen

Behalve vijf leden van EENLokaal zal ook Ali Oruc van Fractie Oruc vanavond en vrijdag verstek laten gaan. Oruc is longpatiënt en vindt het voor zijn gezondheid onverantwoord om naar de vergaderingen te komen. In een verklaring aan de andere fracties schreef hij: 'Tijdens een bijeenkomst zei een collega dat hij het fijn zou vinden als hij de mimiek kon zien. Dat is misschien handig tijdens pokeren maar tijdens een raadsvergadering vind ik dat niet belangrijk. Ik ben van mening dat je een voorstel op inhoud moet beoordelen. Goede voorstellen steunen, minder goede proberen te repareren en bij voorstellen die je niet kunt repareren en die je als partij niet kunt steunen, tegen stemmen.'

Met 39 raadsleden, 7 collegeleden en ambtelijke ondersteuning is het al gauw 50 personen in een gesloten ruimte en dan meerdere uren!

• Ali Oruc

De verklaring gaat verder met: 'Ik heb voor mij zelf besloten niet fysiek  aan vergaderingen deel te nemen wanneer men toch besluit om de besluitvorming fysiek te doen. Met 39 raadsleden, 7 collegeleden en ambtelijke ondersteuning is het al gauw 50 personen in een gesloten ruimte en dan meerdere uren! Ik wens iedereen heel veel sterkte.'

Dilemma

De begrotingsbehandeling wordt steevast opgedeeld in twee delen. Op de woensdagavond geven de fracties hun kijk op de begroting zoals die door het stadsbestuur is opgesteld. Dan gaat het puur om het debat. Op vrijdag komen de wethouders met antwoorden en kunnen de raadsleden wijzigingen en voorstellen indienen en moeten over die zaken besluiten genomen worden. De aangekondigde afwezigheid van zeker zes raadsleden stelt de raad voor het volgende dilemma, want officieel moet je als raadslid aanwezig zijn om je stem uit te kunnen brengen. Als EENLokaal inderdaad met vijf mensen afwezig is, zou de oppositie bij voltallige aanwezigheid in het voordeel zijn. 

Je kunt een raadslid niet het democratisch recht om te stemmen ontnemen.

• Luud Pieko (EENLokaal)

Het presidium vergadert vanavond voor de daadwerkelijke vergadering over de vraag of het wettelijk en technisch gezien mogelijk is om behalve fysiek, ook digitaal een stem uit te kunnen brengen. Pieko vindt dat dat laatste sowieso moet kunnen. 'Je kunt een raadslid niet het democratisch recht om te stemmen ontnemen. Er zijn meer mensen die vanwege angst voor een besmetting of vanwege gezondheidsredenen niet naar de vergadering komen. Als we dan geen digitale stem kunnen uitbrengen, zou mij dat faliekant tegen de borst stuiten.' 

Daarin krijgt hij bijval van Janssen (PvdA): 'Dat moet kunnen. De afwezigheid kan allerlei redenen hebben, maar het is vooral een technisch verhaal. Als één telefoon het even niet goed doet en er wordt gestemd over een absurd voorstel waar tien miljoen euro mee gemoeid is, heb je de poppen aan het dansen.'