advertentie

Gesprekken over lokale compensatie en hulp voor getroffen ondernemers

Belangenorganisaties spreken met de gemeente Venlo over de mogelijkheden hoe ondernemers die zwaar getroffen worden door de maatregelen tegen het Coronavirus geholpen kunnen worden. 'Dit is een uitzonderlijke situatie waarin we moeten zorgen dat we straks geen lege binnenstad hebben', zegt voorzitter Erik Manders van ondernemersvereniging Venlostad.com.

Manders geeft daarbij aan dat het gesprek daarover al langer loopt. 'Daar is vorige week al over nagedacht. Het is natuurlijk geen verrassing dat het kabinet met deze maatregelen komt, zeker als je ziet wat er al in andere landen aan maatregelen is genomen', zegt Manders.

Leefbaarheid in gevaar

De Venlose VVD en de Fractie Oruç hebben inmiddels het Venlose college gevraagd om los van het landelijk beleid ook lokaal na de denken over compensatiemaatregelen. Daarbij wordt gekeken naar lokale heffingen die bijvoorbeeld tijdelijk opgeschort kunnen worden. 'Ja, dat gaat de gemeente financieel raken. Maar we worden harder getroffen wanneer bedrijven gaan omvallen. Dat is onwenselijk omdat veel bedrijven belangrijk voor de leefbaarheid zijn. Zeker als je kijkt naar een binnenstad', zegt VVD-fractievoorzitter Marianne Steenmetz.

Pas op de plaats

Andere partijen binnen de gemeenteraad geven aan vertrouwen te hebben in de daadkracht van het Venlose college en geven daarbij aan eerst de landelijke compensatieregeling te willen afwachten. 'Ik snap deze oproep vanuit de politiek wel en ik denk dat we het daar ook zeker over gaan hebben. Maar zo'n besluit moet je weloverwogen nemen, dus breng eerst in beeld waar de pijn precies zit en wat er landelijk gaat gebeuren', zegt fractievoorzitter Hay Janssen van coalitiepartij PvdA. Oppositiepartij CDA wil zich nu niet mengen in een discussie over mogelijke lokale compensatieregelingen. 'Als gemeenteraad moeten wij het college nu laten werken en zelf even pas op de plaats maken. Wij zijn van mening dat het op dit moment geen tijd is om politiek te bedrijven', aldus fractievoorzitter Tom Verhaegh.

Compensatie

Manders geeft aan er alle vertrouwen in te hebben dat er in samenwerking met het college goede oplossingen worden bedacht. Komende woensdag zitten we weer met verschillende belangenorganisaties bij elkaar', zegt Manders. 'Wij hebben de hoop dat we samen met het Venlose college en andere belangenorganisaties kunnen bespreken of er bovenop de landelijke compensatieregelingen ook nog lokale maatregelen nodig zijn.' 

advertentie

Lees ook deze artikelen