advertentie

Gemeenteraad gaat digitaal vergaderen

De gemeenteraad gaat de komende tijd digitaal via videoverbinding vergaderen. De vergadering van volgende week woensdag, 8 april, is de eerste die zo zal verlopen.

Per onderwerp kunnen fracties één woordvoerder opgeven die als enige van de fractie het woord krijgt. Er is tijdens de videovergadering geen ruimte voor technisch-inhoudelijke vragen. Raadsleden kunnen die van tevoren via de mail stellen. 

Livestream

Als burgers gebruik willen maken van het inspreekrecht kunnen een bijdrage schriftelijk indienen. Die bijdrage wordt dan voorgelezen door de griffier. De griffie werkt aan een livestream via Facebook waar publiek de raadsvergadering kan volgen. 

De volgende besluitvormende vergadering staat gepland op 22 april. Zulke vergaderingen kunnen vooralsnog alleen fysiek plaatsvinden, maar er is een spoedwet digitale besluitvorming in de maak. 

Minimale bezetting

Vorige week was het - mede omdat er dus wél fysiek vergaderd moest worden - de bedoeling om met minimale bezetting te vergaderen. Hay Janssen zou als langszittend raadslid als enige lid van de gemeenteraad aanwezig zijn. In het bijzijn van de griffier en de voorzitter van de raad zou hij namens de gehele raad alle voorliggende stukken (waarover geen discussie meer bestond) goed- of afkeuren. Toch kwamen er op het laatste moment meer raadsleden dan gepland. 

advertentie

Lees ook deze artikelen