advertentie

Gemeente staat graf op eigen grond toe

De gemeente Venlo gaat het onder bepaalde voorwaarden toestaan om op eigen grond begraven te worden. Het nieuwe beleid is een gevolg van het verzoek van Jeroen Sanders en zijn vrouw op hun eigen landgoed begraven te worden. 

Wethouder Sjors Peeters geeft daarmee gehoor aan de oproep van de gemeenteraad. Peeters wilde aanvankelijk geen medewerking verlenen aan de wens van Sanders en zijn echtgenote. De raad dacht daar anders over en stond wel open voor de twee graven op de eigen grond van het echtpaar Sanders. De raad stuurde Peeters met huiswerk terug. Omdat de gemeente nog geen beleid had voor zulke graven op eigen grond, wilde Peeters daar werk van maken.


Voorwaarden

Dat beleid is er nu dus. Een verzoek om op eigen grond begraven te worden, moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de aanvrager eigenaar van de grond zijn en een aantoonbare binding met de grond hebben. Die binding moet ook voor de toekomst gegarandeerd zijn, mede vanwege de wettelijke grafrusttermijn van tien jaar. Pas na die tien jaar mag een graf eventueel worden geruimd. 

Het perceel mag verder niet binnen de bebouwde kom liggen en moet een bepaalde grootte hebben. Ook mogen er maximaal twee graven worden aangelegd op één perceel, er moet draagvlak zijn in de buurt en er er moet voldaan worden aan een aantal technische eisen, bijvoorbeeld dat er geen leidingen of kabels lopen in de buurt van het graf.

Het verzoek van Sanders om met zijn echtgenote op het eigen landgoed Pelgrimshof begraven te worden, voldoet aan al die eisen. De wethouder stelt de gemeenteraad nu voor om, tegelijk met het nieuwe beleid, ook in te stemmen met Sanders' verzoek.

'Delen met anderen'

De oud-topman van Leolux wil zijn landgoed behouden voor de toekomst. Zodat iedereen die dat wil kan blijven genieten van de aanwezige natuur. 'Mijn echtgenote en ik hebben er honderdduizenden euro's in gestoken', zei Sanders in oktober ten overstaan van de gemeenteraad, toen hij zijn verzoek motiveerde. 'Het is een opengesteld landgoed, iedereen kan er genieten. We hebben dit landgoed gesticht uit dankbaarheid voor wat ons in het leven ten deel is gevallen en delen dat graag met anderen.'

Omroep Venlo nam eerder al een kijkje op het landgoed van Sanders:

advertentie

Lees ook deze artikelen