advertentie

Gemeente staat garant voor culturele instellingen en evenementen

De gemeente Venlo staat tot 1 september garant voor eventuele liquiditeitsproblemen bij de basis-cultuurinstellingen, omroep en evenementen. Zo moet voorkomen worden dat zij als gevolg van de coronacrisis omvallen. 

Onder de basis-cultuurinstellingen vallen de bibliotheek, Museum van Bommel van Dam, poppodium Grenswerk, theater De Maaspoort en het Kunstencentrum. Voor andere verenigingen op het gebied van sport, cultuur, vrije tijd en jongeren is de gemeente bereid om een voorschot op de subsidie te verstrekken. 

Terugbetalen

De gemeente benadrukt dat het bij de garantstelling niet gaat om een gift of extra subsidie, maar om een tijdelijk krediet. Financieel staat de gemeente daar op dit moment sterk genoeg voor in de schoenen. ‘De gemeente Venlo heeft voldoende liquide middelen, geld op de bank, om dit tijdelijk op te vangen. Die middelen moeten uiteraard achteraf wel weer worden terugbetaald’, zegt een woordvoerder. De maatregel is erop gericht om te voorkomen dat deze (verder gezonde en voor de maatschappelijke infrastructuur belangrijke) organisaties als gevolg van een tijdelijk gebrek aan geld omvallen.

Eigen verantwoordelijkheid

Door de landelijke maatregelen om het coronavirus in te dammen zijn culturele instellingen net als de horeca noodgedwongen gesloten. De gemeente wil de instellingen daarom in noodgevallen helpen. De organisaties moeten wel eerst zelf hun verantwoordelijkheid nemen om de continuïteit te waarborgen. Voordat ze kunnen aankloppen bij de gemeente moeten ze kunnen aantonen dat ze een beroep hebben gedaan op de noodmaatregelen van het kabinet. Eén van de landelijke noodmaatregelen is bijvoorbeeld dat de overheid negentig procent van het loon voor zijn rekening neemt. Er is ook een regeling in de maak om een tegemoetkoming te krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart. 

Dit getuigt van inzicht in de situatie.

Tim Gaal (Grenswerk)


Directeur Tim Gaal van poppodium Grenswerk vindt het prettig dat de gemeente proactief het voortouw neemt. ‘Dat getuigt van inzicht in de situatie’, zegt Gaal. Grenswerk heeft volgens Gaal geen acuut liquiditeitsprobleem. ‘We kunnen het een tijdje uitzingen, maar het omzetverlies loopt toch al gauw in de tonnen. Als het een kwestie van maanden wordt, kan het heel snel gaan. Maart en april zijn altijd goede maanden voor ons. Tot en met juni hebben we het al over 70.000 tot 90.000 euro winstverlies.’

Inhaalslag

Grenswerk kan, net als bijvoorbeeld het theater, in de zomer geen inhaalslag maken. Poppodia en theaters zijn in de zomer meestal gesloten. Mede daarom heeft de gemeente de termijn voor de garantstelling gezet op 1 september. Gaal: ‘En daarna is het nog maar de vraag hoe de consument gaat reageren. In de wintermaanden hebben we nu veel verplaatste shows staan dus dan is het programma al zo goed als rond. Maar we moeten ook oppassen dat we de consument niet gaan overvragen en elk weekend bomvol proppen. 

Museum van Bommel van Dam heeft vooralsnog andere zorgen. Directeur Paolo Martina is volop bezig met het zoeken van financiering voor de inrichting van het voormalige postkantoor. ‘Een deel van de posten die we daarvoor hadden begroot kwam uit het bedrijfsleven. Dat komt nu in gevaar. We zullen daar creatief mee om moeten gaan.’

Van Bommel van Dam zit nog volop in de verbouwing en biedt slechts een beperkt programma aan in het Limburgs Museum. ‘In principe zijn we nog geen museum’, zegt Martina. ‘Bij ons vallen dus ook niet zozeer entree- of horeca-inkomsten weg.’ Martina verwacht dus geen gebruik te zullen moeten maken van een garantstelling door de gemeente, maar staat desondanks continu in contact met de gemeente. ’We houden hen op de hoogte.’

We staan continu in contact met cultuurwethouder Marij Pollux. De inzet en waardering is enorm te prijzen.

Leon Thommassen (De Maaspoort)

 

Dat geldt ook voor de bilbiotheek. Directeur Geja Olijnsma vindt dat de gemeente een positief signaal afgeeft. 'Wij zijn niet zo afhankelijk van dagomzet en de horecaondernemers bij ons in het pand opereren zelfstandig. Voor ons is het nog allemaal te overzien', zegt Olijnsma. Leon Thommassen van theater De Maaspoort doet er alles aan om de liquiditeit voorlopig op peil te houden. 'We maken gebruik van de landelijke regelingen en uitstel van de belastingaangifte', zegt de theaterdirecteur. 'Maar mei is altijd de maand waar de voorverkoop voor het nieuwe seizoen start en met die liquide middelen kunnen we het seizoen vooruit. Dat je dat gaat missen, moge helder zijn.' 

Thommassen vindt het hoe dan ook een goed signaal dat de gemeente afgeeft. 'We staan continu in contact met cultuurwethouder Marij Pollux. De inzet en waardering is enorm te prijzen.'

Dubbel signaal

Behalve de helpende hand kregen organisaties deze week ook een brief binnen waarin vooruit wordt gelopen op een eventuele terugkerende bezuiniging. Het college van B en W probeert al twee jaar op rij bij de begrotingsbehandeling te bezuinigen op subsidies. De gemeenteraad zette daar beide keren een streep doorheen. ‘We sluiten niet uit dat de subsidierelatie die de gemeente met u heeft vanaf 2021 nadelig zal wijzigen’, staat in de brief. ‘Er wordt een generieke korting over alle subsidies overwogen. Deze korting zal ook gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidie die we aan uw organisatie verstrekken.’

Gaal noemt de brief een running gag. ‘Dat is een juridisch ding vanuit de gemeente. We grappen elk jaar al wanneer die weer in de bus zal vallen.’ Toch gaat er een dubbel signaal uit van het hele gebeuren. ‘Dit is niet het moment om instellingen het mes op de keel te zeggen’, zegt Gaal. Dat erkent ook de gemeente. ‘We realiseren ons heel erg goed dat de brief op een ongelukkig moment op de deurmat valt maar we zijn juridisch verplicht om instellingen die subsidies krijgen in kennis te stellen van het feit dat subsidies in 2021 eventueel veranderen.’ 

Waarmee overigens niet gezegd is dat die bezuinigingen ook daadwerkelijk doorgevoerd gaan worden. Daarover beslist uiteindelijk toch de raad.

advertentie

Lees ook deze artikelen