advertentie Viecuri Mooi

Gemeente scheldt ook marktgelden en deel huur sportaccommodaties kwijt

Marktondernemers krijgen geen rekening van de nog openstaande marktgelden en sportverenigingen betalen minder of geen huur voor buitensportaccommodaties en clubruimtes. De gemeenteraad moet wel nog instemmen met het kwijtschelden van de marktgelden.

Met die maatregelen wil de gemeente de financiële druk op ondernemers en verenigingen in deze coronatijd verminderen. 

Markt

De gemeente besloot eerder de rekeningen voor het marktgeld voor het laatste half jaar nog niet te versturen. 'Tijdens gesprekken met de marktondernemers wijzen zij er telkens op dat hun inkomsten in de laatste twee kwartalen veel lager waren dan in 2019', schrijft het college in zijn motivatie om de marktgelden helemaal kwijt te schelden.

Sport

Ook sportverenigingen worden dus financieel gesteund. Zo worden de kosten die verenigingen hebben gemaakt voor het annuleren van de gemeentelijke binnensportaccommodaties en het zwembad tussen oktober en december kwijtgescholden. Verder worden de tarieven voor het gebruik van de buitensportaccommodaties tussen oktober en december met de helft verlaagd. Tot slot wordt de huur voor horeca van binnensportaccommodaties en clubruimtes van 29 september tot en met 31 december kwijtgescholden.