advertentie Viecuri Mooi

Gemeente lapte regels aan laars met tonnen voor interim-manager

Bij de inhuur van een interim-manager, die in 2017 het miljoenentekort in het sociaal domein moest oplossen, overtrad de gemeente Venlo bewust de Nederlandse en Europese wet. Ook werden gemeentelijke beleidsregels voor externe inhuur genegeerd. 

Aanbestedingsregels zijn er om corruptie en vriendjespolitiek te voorkomen. Ze moeten ervoor zorgen dat alle aanbieders van diensten of producten gelijke kansen hebben als een overheidsinstantie een opdracht uitschrijft. Overheden moeten daarbij vastomlijnde stappen volgen. Iedere stap heeft zijn eigen voorwaarden en te volgen procedures. Vanaf de start van het traject lapte Venlo deze regels aan de laars. Er werden niet de juiste wettelijke procedures gevolgd en er is daardoor sprake van ernstige nalatigheid. 

Half miljoen euro

Er werd veel te weinig begroot voor de interim-manager, in totaal 150.000 euro. Hierdoor ontliep Venlo uitgebreide Europese procedures bij aanvang van de inhuur. Maar zelfs minder uitgebreide aanbestedingsprocedures werden niet gevolgd zoals zou moeten. De gemeente pleegde wat telefoontjes met enkele bedrijven die werden gevraagd om een voorstel op de mail te zetten. Om een officiële offerte mét prijsindicatie is nooit gevraagd, terwijl dat wel verplicht is. De interim-manager en zijn assistent factureerden uiteindelijk ruim een half miljoen euro voor de werkzaamheden.

Wet overtreden

Toen de kosten gedurende het traject flink opliepen, vergaderde het college van burgemeester en wethouders over de externe inhuur. In het collegestuk hierover uit april 2018 wordt onomwonden gesteld dat Europese regels worden overtreden. Toch werd besloten om op dezelfde voet door te gaan. Het collegestuk en het besluit werden geheim gehouden voor de gemeenteraad, waardoor die buitenspel is gezet. Dit blijkt uit documenten die zijn verkregen via een WOB-verzoek van een klokkenluider en door onderzoek van Omroep Venlo. De situatie had volgens deskundigen op het gebied van aanbestedingsrecht gemakkelijk voorkomen kunnen worden met een helder plan van aanpak vooraf, gekoppeld aan een realistische kostenraming. Ook had de gemeente ervoor kunnen kiezen om niet over te gaan tot externe inhuur, maar voor de duur van het project iemand kunnen aannemen.

Ervaren manager

De overtredingen werden begaan bij de aanstelling van Jan Hijzelendoorn via het bedrijf Sharper Match B.V.. De komst van een ervaren interim-manager met gedegen kennis van het sociaal domein was ook een wens van de gemeenteraad. De interim-manager kreeg de belangrijke taak om de grote tekorten in het sociaal domein weg te werken die aan het licht kwamen in 2017. De beoogde interim-manager werd door raadslid Ineke Hendrickx de “brandweercommandant” gedoopt

Meer weten? Lees dan hieronder de volledige reconstructie van deze zaak.

 
Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Omroep Venlo, Dtv, Studio040 en WOS Media werken gezamenlijk aan lokale onderzoeksjournalistiek.