advertentie Miso Oriental Header

Gemeente gaat aan de slag met toekomst kerkgebouwen

Venlo gaat aan de slag met het opstellen van een toekomstvisie voor de 26 kerkgebouwen binnen de gemeente.

'Een groot aantal gebouwen heeft of zal de oorspronkelijke functie verliezen. We maken scherpe keuzes ten aanzien van behoud, ontwikkeling, transformatie en sloop', schrijven burgemeester en wethouders.

Bijdrage

De visie wordt volgens het stadsbestuur opgesteld in samenspraak met het bisdom, parochies en andere belanghebbenden. Voor het onderzoek kan de gemeente in principe rekenenen op een bijdrage van 50.000 euro vanuit de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Venlo heeft daarvoor ook een aanvraag ingediend.