advertentie

Gemeente dwingt sportclubs desnoods tot clustering

Sportwethouder Alexander Vervoort (SP) is bereid sportverenigingen met harde hand te bewegen tot clustering of verhuizing.

De gemeente Venlo wil in de toekomst geen subsidie meer uitdelen aan verenigingen, maar aan sportparken. Op die sportparken moeten dan meerdere verenigingen samenkomen.

Fusie

Nu telt de gemeente drie hockeyclubs en veertien voetbalverenigingen met ieder hun eigen accommodatie (zeventien in totaal). De gemeente wil dat aantal terugbrengen naar negen. De hockeyclubs zijn al in gesprek over een fusie op één plek (Vrijenbroek). Atletiekvereniging Scopias maakt ook gebruik van die accommodatie in Venlo-Zuid en kan daar in de toekomst blijven. Zulke sportieve omgevingen ziet de gemeente voor zich in de sportvisie.

Omroep Venlo onthulde eerder al plannen van de gemeente over clustering van voetbalclubs.

Raadsbesluit

De gemeenteraad werd gisteren bijgepraat over de sportvisie. In een begeleidende brief staat dat de gemeente een 'sturende, ondersteunende en indien noodzakelijk dwingende rol' wil vervullen daar waar samenwerking of clustering voordeel oplevert voor de verenigingen of de gemeente. De wethouder wil van de raadsleden weten of zij de plannen steunen. Begin volgend jaar neemt de raad  hierover een besluit.

SV Blerick, dat in de plannen van de gemeente naar het sportpark van VCH zou moeten verkassen, laat bij monde van bestuurslid André Wagemans weten: 'Wij blijven zitten waar we zitten. Wij hebben het mooiste sportpark van de gemeente en dat laten we niet zomaar achter. Wij staan open voor de optie waarbij ook HBSV naar VCH verhuist, maar wij gaan niet alléén verhuizen. Dan kan de gemeente hoog en laag springen, dat doen we niet.'

En wat als de gemeente inderdaad de geldkraan naar SV Blerick dichtdraait omdat de club niet meewerkt aan de clusterplannen? 'Dan komt wethouder Vervoort de sleutels maar halen en gaat hij zelf het sportpark runnen', is Wagemans kraakhelder.

advertentie

Lees ook deze artikelen