Gemeenschapshuizen onder de loep

De blik van de gemeente richt zich de komende maanden op de gemeenschapshuizen. Zo wordt er gekeken naar de spreiding van accommodaties, bezettingsgraad en of die gemeenschapshuizen überhaupt voldoen aan de wensen van gebruikers en inwoners.

Begin 2022 moet er nieuw beleid liggen voor al die gemeenschapshuizen en eigenlijk ook voor alle plekken die nu onder de vlag van Huis in de Wijk vallen. 'Onderzoek waar clustering van functies nog meer wenselijk en mogelijk is', luidt het advies voor het nieuwe beleid. En dat ligt natuurlijk gevoelig; eerdere pogingen om bij die Huizen van de Wijk tot clustering te komen liepen op bijna niets uit. 

Wensen

In de evaluatie staan nog enkele opvallende zaken. Zo wordt er geconcludeerd dat onvoldoende bekend is wat de wensen van gebruikers en inwoners zijn. En er wordt gevraagd naar een analyse van de positie van 't Raodhoes in Blerick ten opzichte van de andere gemeenschapshuizen. Want ‘t Raodhoes ontvangt jaarlijks bijna drie ton aan exploitatiesubsidie en dat is beduidend meer dan bijvoorbeeld de buurthuizen De Hamar, Vilgaard of De Schans die ook zo’n subsidie krijgen.

Raodhoes

‘Dit is een vreemde conclusie. Zeker omdat de gemeente in 2019 nog een groot onderzoek naar de subsidieverstrekking aan ‘t Raodhoes heeft laten uitvoeren', reageert Hay Wilders als directeur van 't Raodhoes op de aanbeveling de positie van de gemeenschapsaccommodatie te analyseren. 'Uit dat onderzoek kwam ook naar voren dat ‘t Raodhoes voor zijn taken eigenlijk te weinig subsidiegeld krijgt. Naast een sociaal maatschappelijke functie die stadsdeeloverschrijdend is, heeft ‘t Raodhoes ook een culturele functie. Daar wordt in dit rapport geen rekening mee gehouden.' 

Gemeenteraad

De Stichting Multifunctionele Accommodaties Venlo (SMAV) die als koepelorganisatie voor alle gemeenschapshuizen fungeert wil nog niet inhoudelijk reageren. De stichting is nog niet bekend met de exacte inhoud van het rapport en wil het schrijven eerst bestuderen. De gemeenteraad spreekt in mei over de toekomst van de gemeenschapshuizen. 

Waterlekkage zorgt voor overlast in Lomm en Velden
WATERLEIDINGBREUK

Waterlekkage zorgt voor overlast in Lomm en Velden

WATERLEIDINGBREUK

Waterlekkage zorgt voor overlast in Lomm en Velden

Door een breuk in de waterleiding zit een gedeelte van Lomm en Velden zonder water, of met een lage waterdruk.

Werkdruk huisartsen: Noord-Limburg heeft extra probleem
TEKORT

Werkdruk huisartsen: Noord-Limburg heeft extra probleem

Huisartsen in het land voeren actie en ook medewerkers van Venlose huisartsenpraktijken gaan naar Den Haag om te pleiten voor een lagere werkdruk. Deze regio heeft volgens huisarts Ramon Aendekerk een extra probleem.

Nieuwe theaterprogrammeur moet eerst het publiek terugwinnen
MAASPOORT

Nieuwe theaterprogrammeur moet eerst het publiek terugwinnen

Bezoekers vinden lang niet meer zo massaal de weg naar het theater als voor de coronapandemie. De nieuwe theaterprogrammeur van De Maaspoort Wieke Vrijhoef wil daarom op zoek naar nieuw theaterpubliek in de regio.

Project moet Venlose schoolgebouwen gezonder maken
RENOVATIE

Project moet Venlose schoolgebouwen gezonder maken

Het neerzetten van een gebouw dat niet alleen duurzaam, maar ook nog eens gezond is voor zijn gebruikers. Dat is de inzet van twee renovatieplannen voor scholen binnen de gemeente.

Nieuwe Helden brengen urban theatervoorstelling op de planken
GAME ON

Nieuwe Helden brengen urban theatervoorstelling op de planken

Creatieve jongeren laten zich vanavond zien tijdens de voorstelling GAME ON in Grenswerk. De jongeren hebben de urban voorstelling zelf gemaakt, onder begeleiding van een aantal coaches.

Venlose huisartsen vrijdag naar het Malieveld
GEZONDHEIDSZORG

Venlose huisartsen vrijdag naar het Malieveld

Een groot aantal medewerkers van Venlose huisartsenpraktijken gaan vrijdag actievoeren in Den Haag. De huisartsen en andere medewerkers komen in actie vanwege de hoge werkdruk.

Project moet Venlose schoolgebouwen gezonder maken
RENOVATIE

Project moet Venlose schoolgebouwen gezonder maken

Het neerzetten van een gebouw dat niet alleen duurzaam, maar ook nog eens gezond is voor zijn gebruikers. Dat is de inzet van twee renovatieplannen voor scholen binnen de gemeente.

Nieuwe Helden brengen urban theatervoorstelling op de planken
GAME ON

Nieuwe Helden brengen urban theatervoorstelling op de planken

Creatieve jongeren laten zich vanavond zien tijdens de voorstelling GAME ON in Grenswerk. De jongeren hebben de urban voorstelling zelf gemaakt, onder begeleiding van een aantal coaches.

Venlose huisartsen vrijdag naar het Malieveld
GEZONDHEIDSZORG

Venlose huisartsen vrijdag naar het Malieveld

Een groot aantal medewerkers van Venlose huisartsenpraktijken gaan vrijdag actievoeren in Den Haag. De huisartsen en andere medewerkers komen in actie vanwege de hoge werkdruk.