advertentie

Gemeenschapshuizen onder de loep

De blik van de gemeente richt zich de komende maanden op de gemeenschapshuizen. Zo wordt er gekeken naar de spreiding van accommodaties, bezettingsgraad en of die gemeenschapshuizen überhaupt voldoen aan de wensen van gebruikers en inwoners.

Begin 2022 moet er nieuw beleid liggen voor al die gemeenschapshuizen en eigenlijk ook voor alle plekken die nu onder de vlag van Huis in de Wijk vallen. 'Onderzoek waar clustering van functies nog meer wenselijk en mogelijk is', luidt het advies voor het nieuwe beleid. En dat ligt natuurlijk gevoelig; eerdere pogingen om bij die Huizen van de Wijk tot clustering te komen liepen op bijna niets uit. 

Wensen

In de evaluatie staan nog enkele opvallende zaken. Zo wordt er geconcludeerd dat onvoldoende bekend is wat de wensen van gebruikers en inwoners zijn. En er wordt gevraagd naar een analyse van de positie van 't Raodhoes in Blerick ten opzichte van de andere gemeenschapshuizen. Want ‘t Raodhoes ontvangt jaarlijks bijna drie ton aan exploitatiesubsidie en dat is beduidend meer dan bijvoorbeeld de buurthuizen De Hamar, Vilgaard of De Schans die ook zo’n subsidie krijgen.

Raodhoes

‘Dit is een vreemde conclusie. Zeker omdat de gemeente in 2019 nog een groot onderzoek naar de subsidieverstrekking aan ‘t Raodhoes heeft laten uitvoeren', reageert Hay Wilders als directeur van 't Raodhoes op de aanbeveling de positie van de gemeenschapsaccommodatie te analyseren. 'Uit dat onderzoek kwam ook naar voren dat ‘t Raodhoes voor zijn taken eigenlijk te weinig subsidiegeld krijgt. Naast een sociaal maatschappelijke functie die stadsdeeloverschrijdend is, heeft ‘t Raodhoes ook een culturele functie. Daar wordt in dit rapport geen rekening mee gehouden.' 

Gemeenteraad

De Stichting Multifunctionele Accommodaties Venlo (SMAV) die als koepelorganisatie voor alle gemeenschapshuizen fungeert wil nog niet inhoudelijk reageren. De stichting is nog niet bekend met de exacte inhoud van het rapport en wil het schrijven eerst bestuderen. De gemeenteraad spreekt in mei over de toekomst van de gemeenschapshuizen.