advertentie

Geld voor de samenlevingsagenda (die er nog niet is)

In de samenlevingsagenda moeten alle wensen van inwoners van de wijken en dorpen van de gemeente worden samengevoegd. Die agenda is er nog niet. Geld om die wensen uit te voeren, wil de politiek nu wel al reserveren.

De fracties van de coalitiepartijen in de gemeenteraad willen 1,1 miljoen euro uittrekken voor de samenlevingsagenda die eind dit jaar dan eindelijk klaar moet zijn. Dat bleek woensdagavond tijdens dag één van de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad.

De samenlevingsagenda is het paradepaardje van het stadsbestuur dat vorig jaar mei aantrad. Tot op heden zag die samenlevingsagenda nog niet het levenslicht.

Wensenlijstjes

Het stadsbestuur bezocht alle 25 wijken en dorpen van de gemeente meermaals om van inwoners te weten te komen wat zij willen dat er gebeurt in hun buurt. Dat resulteert uiteindelijk in 25 wensenlijstjes, die samen de samenlevingsagenda moeten gaan vormen. De opkomst op die bijeenkomsten was mager: 6 procent. 


Hoewel het nog niet duidelijk is wat er op die wensenlijstjes staat, willen GroenLinks, 50PLUS, EENLokaal, PvdA en SP nu dus wel al 1,1 miljoen reserveren om straks zaken op die lijstjes af te kunnen vinken. Om dat plan te bekostigen, kijken de partijen naar een bijdrage van het rijk.

Cadeautjes uitdelen?

De oppositie toonde zich kritisch op dat voornemen en wees de coalitiepartijen op de eigen, strenge begrotingsregels. Die luiden dat meevallers de spaarpot ingaan. 'Hoe streng zijn die regels nog?', vroeg VVD-fractievoorzitter Marianne Steenmetz zich af. 'Ligt er een visie onder of zijn het cadeautjes die worden uitgedeeld?'

Steenmetz wees in dat verband ook op de zes ton die museum Van Bommel Van Dam krijgt om bij de verbouwing van het voormalige postkantoor energiebesparende maatregelen door te voeren. 'Dat kan daarna prima verrekend worden vanwege een lagere energierekening', zegt Steenmetz.

Meer inwoners, meer woningen

Een meerderheid van de gemeenteraad is ook voorstander van een plan om meer woningen te laten bouwen die bovendien beter aansluiten bij de behoefte in wijken of dorpen. Uit bijgestelde cijfers van het CBS blijkt dat het inwonertal van Venlo tot 2030 niet daalt maar toeneemt. Dat resulteert in een bijstelling van 12.400 inwoners in ruim tien jaar tijd. Gezien de huidige krapte op de woningmarkt, is het nodig dat er dus snel meer woningen bijkomen, zo vinden CDA, PvdA, EENLokaal, D66 en VVD. 

De voltallige gemeenteraad staat verder achter het plan om de 80.000 euro die de jeugdfondsen en stichting Leergeld dit jaar niet hebben gebruikt, wordt ingezet om armoede aan te pakken. De komende drie jaar wordt onderzoek gedaan naar verborgen armoede. 'Armoede gaat vaak hand in hand met schaamte', staat in de begeleidende motie. Dat moet worden aangepakt zodat meer mensen die er recht op hebben, meer gebruik maken van de regelingen die er zijn.

Ja/Ja-sticker

Ali Oruç van Fractie Oruç diende de meeste moties in: vier in totaal, naast enkele van andere partijen die hij steunde. Oruç wil onder meer dat Venlo de Ja/Ja-sticker invoert, de tegenhanger van de Nee/Nee-sticker. Enkele grote steden hebben zo'n Ja/Ja-sticker al. Die moet papierverspilling tegengaan doordat mensen die graag reclamefolders ontvangen, bewust zo'n sticker op hun brievenbus moeten plakken. Wie geen sticker op de deur heeft, krijgt die folders nu ook, terwijl veel van die mensen daar helemaal niet op zitten te wachten. 'Dit staat gelijk aan 36 kilo papier per huishouden per jaar. Een groot deel hiervan verdwijnt ongelezen in de container', aldus Oruç. 

Als Venlo de Ja/Ja-sticker invoert, wordt het systeem omgedraaid. Wie geen sticker heeft, krijgt dan geen folders en ongeadresseerd reclamedrukwerk in de bus. 

advertentie

Lees ook deze artikelen