advertentie

Geen verruiming vergunning hoogwatergeul in Lomm

De gemeente Venlo ziet een verruiming van de vergunning om langer delfstoffen te winnen in Lomm niet zitten. Dit verzoek diende Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) eind vorig jaar bij de gemeente in.

Twee punten uit het plan kunnen wel rekenen op enthousiasme bij de gemeente. Zo wil DCM de uitstroomopening van de hoogwatergeul naar de Maas optimaliseren. Met deze ingreep zou bij hoogwater een waterstandsdaling van vijf centimeter bereikt kunnen worden. Ook is de gemeente positief over het verder ontwikkelen van economische en recreatieve ontwikkelingen in buurtschap De Voort. 

Grote ontzanding

Een nieuwe grote ontzanding tussen het buurtschap en de Bosbergstraat ziet de gemeente niet zitten. DCM is in 2007 gestart met het winnen van delfstoffen in het gebied. In 2014 is de vergunning verlengd tot 2023. Als het aan de gemeente Venlo ligt is dat ook de  einddatum van het project. Verder ontzanden zorgt voor landschappelijke aantasting van het gebied, aldus de gemeente.

Recreatieve ontwikkeling

DCM laat in een reactie aan Omroep Venlo weten de stukken van de gemeente te willen bestuderen. DCM ziet kansen voor verdere recreatieve ontwikkeling van het gebied. Volgens Twan Reintjes van de ontzander is de denkwijze over het gebied ‘niet in beton gegoten’. Komende tijd wil DCM graag in gesprek met de gemeente en de dorpsraad Lomm om te kijken naar een oplossing. ‘We zitten hier al zo lang in dit gebied,  dat we het ook mooi willen achterlaten als we weggaan’ aldus Reintjes.

Niet negatief

De dorpsraad in Lomm laat weten niet negatief te staan tegenover verdere ontzanding van het gebied. Volgens voorzitter Jac Ewalts van de dorpsraad is de samenwerking tussen het dorp Lomm en DCM altijd heel positief geweest. 'Lomm heeft minieme overlast gehad van de werkzaamheden in de hoogwatergeul. Het dorp is er door de werkzaamheden van DCM op vooruitgegaan door de totstandkoming van de bypass in de Maas', laat de dorpsraad weten.