advertentie Obesitas

Geen steun voor korting op Venlose verenigingen

Er is geen politieke meerderheid voor de korting van 2,5 procent op de subsidie van alle verenigingen en instellingen. Het college wordt dus net als vorig jaar teruggefloten als het gaat om bezuinigen op cultuur. 

Dat is een van de belangrijkste conclusies na de voorbereidende raadsvergadering donderdagavond. Daar sprak de gemeenteraad over de zogenaamde kadernota, zeg maar de voorbereiding op de uiteindelijke begroting die dit najaar wordt gepresenteerd.

Waarschuwing 

Voorafgaand aan die vergadering spraken de grote culturele instellingen (De Maaspoort, Bibliotheek Venlo, Kunstencentrum, Grenswerk en Limburgs Museum) die zijn verenigd in het Cultureel Platform de politiek toe. Voorzitter Rob Schmitz waarschuwde dat nieuwe bezuinigingen op cultuur ten koste gaan van de amateurkunsten en ambities om actief te zijn in achterstandswijken. Een boodschap die in een aangeboden manifest werd onderschreven door bedrijvenvereniging Ondernemend Venlo, ondernemersvereniging Venlostad.com, Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek, Museum van Bommel van Dam en onderwijsgemeenschap OGVO.

Afbraak 

Die boodschap kwam dus aan bij het merendeel van de fractievoorzitters. ‘We denken na over nogmaals een eenmalige reparatie’, aldus Luud Pieko (EENLokaal), verwijzend naar de voorgenomen bezuiniging op cultuur die de gemeenteraad dus vorig jaar terugdraaide. Ook coalitiepartijen PvdA en GroenLinks spraken zich uit tegen de korting. ‘We zijn bang dat door het hanteren van de kaasschaaf zaken worden afgebroken’, sprak Hay Janssen (PvdA). De andere coalitiepartijen SP en 50PLUS spraken niet over de bezuiniging.

Laffe bezuiniging

Vanuit de oppositie klonken hardere geluiden over het korten op verenigingen. Een visieloze afbraak en een laffe manier van bezuinigen, noemde Marianne Steenmetz (VVD) het. ‘De middengroepen bij verenigingen worden gepakt door een bezuiniging die niet is onderbouwd’, aldus Frans Aerts (D66). Tom Verhaegh (CDA) gaf aan tegen iedere korting op verenigingen te zijn zolang er geen nieuw subsidiebeleid is. De PVV beperkte zich tot het verwijzen naar de bijdrage van het Cultureel Platform.

Dubbel gevoel

Cultuurwethouder Marij Pollux (GroenLinks) constateerde dat de voorgestelde bezuiniging heel wat los heeft gemaakt. ‘Ook buiten de raadszaal. Ik heb echter nog geen concrete voorstellen gehoord hoe die bezuiniging moet worden teruggedraaid’, aldus Pollux. ‘Ik zit hier wat dat betreft ook met een dubbel gevoel. Aan de ene kant vind ik dat we ons financieel huishouden op orde moeten hebben. Aan de andere kant is het nooit leuk om te moeten bezuinigen.’