advertentie Obesitas

Geen snelle vervanging van spoorviaduct Belfeld

De vervanging van het Belfeldse spoorviaduct D’n Baog is volgens het provinciebestuur niet noodzakelijk. De partij Lokaal-Limburg had hierom gevraagd nu er werkzaamheden aan het spoor gepland staan.

Het stalen viaduct wordt in Belfeld al jaren als een probleem ervaren. Het maakt veel lawaai als er treinen passeren. Ook zijn er zorgen over een onveilige verkeerssituatie. Omdat er werkzaamheden plaatsvinden aan het spoor de komende jaren in verband met elektrificatie van het traject Venlo-Roermond, hoopte Lokaal-Limburg dat ook het spoorviaduct vervangen kon worden. De prtij richtte zich daarom tot gedeputeerde Hubert Mackus.


Mogelijke vertraging

De provincie vreest dat extra werkzaamheden opnieuw kunnen leiden tot vertraging bij de elektrificatie, zo schrijft het college van Gedeputeerde Staten in een brief aan het Limburgs parlement. Het provinciebestuur wil wel laten onderzoeken of er iets te doen is aan de geluidsoverlast van het noodviaduct. Extra onderzoek zal moeten uitwijzen hoe groot het probleem is en welke maatregelen daartegen genomen kunnen worden.

Het spoorwegviaduct werd na de oorlog eind jaren veertig als tijdelijke voorziening aangelegd, maar wordt nu nog steeds gebruikt.