Geen geld voor 'begraven' hoogspanningsmasten Klingerberg

De gemeente Venlo gaat niet de beurs trekken voor 'het begraven' van de hoogspanningsmasten die door de Blerickse wijk Klingerberg lopen. Daaraan hangt voor Venlo een kostenplaatje van zo'n 1,5 miljoen euro.

Wethouder Sjors Peeters (50PLUS, Wijken) maakte in november in een notitie aan de gemeenteraad bekend dat er een onderzoek liep naar de mogelijkheid om de stroomkabels ondergronds te brengen. Peeters reageerde daarmee op vragen die coalitiepartij EENLokaal aan het college had gesteld.

Lobby

De partij wees daarbij op een landelijke regeling voor het verwijderen van hoogspanningsmasten, maar die blijkt voor een grote gemeente als Venlo helemaal niet zo lucratief te zijn. Venlo moet 20 procent van de kosten zelf bijdragen wat ongeveer neerkomt op 1,5 miljoen euro. Het Venlose college wil zich nu wel inzetten voor een lobby bij hogere overheden en netwerkbeheerders om daar de kosten van het begraven van stroomkabels volledig vergoed te krijgen.