Gebruik van water uit beken en sloten vanaf vrijdag verboden

Particulieren en bedrijven mogen vanaf komende vrijdag 6.00 uur geen water uit beken en sloten meer gebruiken. Het Waterschap Limburg heeft een onttrekkingsverbod van oppervlaktewater afgekondigd.

Het verbod houdt in dat het sproeien van tuinen of het beregenen van sportvelden vanuit beken en sloten niet is toegestaan. Ook bedrijven mogen geen oppervlaktewater gebruiken. Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2020.

Acute schade

Met het verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen en acute schade in beken tegengaan. Bovendien is het verbod nodig om te zorgen voor voldoende watervoorraad in de aanloop naar de zomer. Handhavers van Waterschap Limburg controleren op naleving van het verbod.

Bestuurder Har Frenken van het waterschap laat weten dat het grondwaterpeil in maart weer op orde was, vanwege eerdere maatregelen en omdat er in de winter veel regen is gevallen. 'Door de lange periode van droogte de afgelopen weken, zien we dat watervoeren in de beken nu weer afnemen en de grondwaterpeilen zakken.'