advertentie Viecuri Mooi

Frenkie P. houdt hoop op gratie na observatie in Pieter Baan Centrum

Frenkie P. heeft zich begin dit jaar bijna drie maanden laten observeren in het Pieter Baan Centrum. De tot levenslang veroordeelde leider van de Bende van Venlo hoopt na 27 jaar in de gevangenis op gratie.

Dat meldt 1Limburg. Levenslang was in Nederland lang ook daadwerkelijk levenslang. Sinds 2017 is het zo dat het Adviescollege Levenslanggestraften na 25 jaar een advies uitbrengt over een gevangene. Dat gebeurt op basis van rapporten en onderzoeken van onder meer de Dienst Justitiële Inrichtingen en het Pieter Baan Centrum. Er wordt bovendien gekeken naar het risico op herhaling en naar de belangen van slachtoffers en nabestaanden. Als het advies positief is, krijgt een gevangene de kans om stap voor stap terug te keren in de maatschappij.

Poppenkast

Frenkie P. zit sinds 1994 vast voor de moord en doodslag van zeven personen. Vanaf het begin heeft hij betrokkenheid bij zes moorden ontkend, alleen de doodslag van Jeu Wissink gaf hij toe. Het adviescollege bracht in 2019 een negatief advies uit over zijn terugkeer in de maatschappij. P. spande vervolgens - zonder succes - een kort geding aan tegen de Staat. Hij noemde het proces waarop het advies was gebaseerd 'een poppenkast'. P. botste onder meer met de psychiater in het Pieter Baan Centrum en was van mening dat zijn ontkenning tegen hem wordt gebruikt nu hij uitzicht hoopt te krijgen op een terugkeer in de maatschappij. 

Gratie

Toch is dat uitzicht er nog, want na 27 jaar gevangenisstraf moet de minister voor Rechtsbescherming zich buigen over eventuele gratie. Frenkie P. heeft zich begin dit jaar daarom op eigen verzoek opnieuw laten observeren in het Pieter Baan Centrum. De Venlonaar zat in mei precies 27 jaar vast, maar zijn advocate heeft om uitstel van de gratieprocedure gevraagd, omdat het rapport van het Pieter Baan Centrum er toen nog niet lag. Inmiddels is dat wel het geval. Nu komen er nog een gesprek met de reclassering en een officiële hoorzitting. Op basis van al die zaken brengt het Adviescollege Levenslanggestraften een nieuw advies uit. Minister Sander Dekker neemt vervolgens een besluit over de toekomst van Frenkie P..