Fraudeonderzoek naar golfbaanontwikkelaar Stichting Heyerhoven

De fraude-afdeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doet onderzoek naar de subsidie-uitbetaling aan Stichting Heyerhoven voor de aanleg van een golfbaan op het voormalige Floriadeterrein.

De RVO keerde vorig jaar ruim twee ton subsidie uit aan de stichting die Parc Zaarderheiken ontwikkelt; een groot stuk grond op het voormalige Floriadeterrein dat wordt omgeturnd tot natuurgebied met golfbaan. Na het indienen van de facturen ter ondersteuning van de subsidieaanvraag, waren er twijfels over de vraag of Stichting Heyerhoven de bijbehorende werkzaamheden wel daadwerkelijk had laten uitvoeren.

De betaling liet lang op zich wachten. De RVO keerde uiteindelijk ruim negen maanden na het indienen van facturen het bedrag van ruim twee ton uit. De RVO voerde eerst een controle op de gronden van Heyerhoven uit om te kijken of de werkzaamheden waren uitgevoerd en besloot vervolgens om over te gaan tot betaling. Nu gaat de fraudeafdeling van diezelfde RVO nog een onderzoek uitvoeren.

Aangifte

Ondernemer Henk Heerkens deed vorig jaar aangifte tegen Stichting Heyerhoven. Hij verdenkt de stichting van subsidiefraude. Heerkens kwam de praktijken van de stichting op het spoor nadat hij met zijn voetgolfbaan moest vertrekken van het voormalige Floriadeterrein en zich verdiepte in de handel en wandel van Heyerhoven. Heerkens is ervan overtuigd dat de stichting er financieel niet goed voor staat en hij vreest dat de stichting failliet gaat. Daarmee zou ook het overheidsgeld dat in de vorm van subsidie is uitgekeerd, verdwenen zijn, zo redeneert Heerkens.  Begin dit jaar kreeg Heerkens bericht van het Openbaar Ministerie (OM) te horen dat zijn aangifte niet werd omgezet in vervolging. 

De werkzaamheden die ze claimen te hebben uitgevoerd voor die twee ton, hebben nooit plaatsgevonden.

• Henk Heerkens

Hij legde zich daar niet bij neer en bleef het OM vragen waarom zijn aangifte niet werd doorgezet. Nu blijkt dat het OM daar vanaf ziet vanwege het fraudeonderzoek door de RVO zelf. Dit onderzoek is volgens het OM nog niet afgerond. Zodra dat wel het geval is en er uit dat onderzoek blijkt dat er strafbare feiten zijn gepleegd, doet de fraudeafdeling van de RVO aangifte bij het Functioneel Parket. Zolang dat onderzoek loopt, ziet de politie in Limburg af van onderzoek naar de aangifte van Heerkens. Heerkens is op zich blij met het feit dat er toch een onderzoek plaatsvindt, maar heeft weinig vertrouwen in de RVO. 'Van die instantie krijgen we nauwelijks iets te horen. Als burger heb je het idee dat je niet serieus genomen wordt. Maar an sich is het positief dat er iets gebeurt. Dit gaat om overheidsgeld. De werkzaamheden die ze claimen te hebben uitgevoerd voor die twee ton, hebben nooit plaatsgevonden. Er ligt drie kilometer sloot waar nooit wat aan is gebeurd.'

Werk stilgelegd

Stichting Heyerhoven is al jarenlang verwikkeld in allerlei juridische procedures met een paardenfokker die gronden huurt, alsook met de Stichting Dassenwerkgroep Limburg. De rechtbank heeft vorige week bepaald dat de werkzaamheden voor de ontwikkeling van de golfbaan moeten worden stilgelegd omdat ze het leefgebied van de das te zeer aantasten. De werkzaamheden zouden 'onomkeerbare gevolgen' hebben, concludeert de rechter. Dat weegt niet op tegen het financieel belang dat gemoeid is met de ontwikkeling van een golfbaan.