advertentie

Einde verscherpt toezicht bij De Wachtpost

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht bij verzorgingshuis De Wachtpost in Venlo opgeheven. Na een recent bezoek concludeert de inspectie dat er veel is verbeterd.

In De Wachtpost wonen ouderen met dementie in vijf groepswoningen. In augustus 2018 bracht de inspectie na een aantal meldingen een onaangekondigd bezoek aan de locatie van Proteion. Er was toen veel kritiek op de zorg. Na een vervolgbezoek in april 2019 stelde de inspectie vast dat er te weinig was gedaan om de situatie te verbeteren. De Wachtpost voldeed niet of onvoldoende aan tien van de zestien beoordeelde normen. Op een aantal gebieden zag de inspectie zelfs achteruitgang ten opzichte van het eerste bezoek. Daarom werd de locatie onder verscherpt toezicht geplaatst.

Verbetering

Op 21 januari 2020 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd opnieuw een onaangekondigd bezoek aan De Wachtpost. Het oordeel is deze keer een stuk positiever. De inspectie schrijft in een rapport dat er veel is verbeterd: 'De zorgverleners hebben door scholingen en reflectiemomenten aandacht voor de persoonsgerichte zorg. Ook is door de inzet van de zorghulpen meer aandacht voor de individuele activiteiten binnen de woningen. De voorwaarden om te reflecteren op de geleverde zorg en het eigen handelen zijn verbeterd.'

Aandachtspunten

Van waarde is volgens de inspectie ook het programma Zichtbare Goede Zorg, dat ervoor zorgt dat management en zorgverleners zien waar verbeteringen nodig zijn. 'De voorwaarden om persoonsgerichte, veilige en goede zorg te leveren zijn verbeterd. Maar op alle thema’s kan De Wachtpost nog verder verbeteren', staat in het rapport. Zo ontbreekt het nog aan 'een goed werkend Meldingen Incidenten Calamiteiten (MIC)-analyse systeem op afdeling'.

Onder de streep luidt de conclusie dat het management en de zorgverleners urgentiebesef en lerend vermogen hebben laten zien. 'De inspectie ziet op alle normen een vooruitgang. De Wachtpost voldoet aan negen normen grotendeels en aan één norm volledig.' Dat is reden om het verscherpt toezicht op te heffen.

advertentie

Lees ook deze artikelen