advertentie

Doorstart voor Venloos cultuurplatform

Het Cultureel Platform Venlo (CPV) maakt een doorstart. Er ligt een plan met nieuwe aandachtspunten en voornemens onder de naam Cultuurimpuls Venlo.

De gemeente heeft besloten om voor 2018 maximaal 75.000 euro subsidie beschikbaar te stellen. De culturele instellingen leggen hetzelfde bedrag bij. Met Cultuurimpuls richt het CPV zich komende jaren onder meer op cultuur in de wijk, talentontwikkeling en het bereiken van specifieke doelgroepen, zoals jeugd en eenzame ouderen.


Teruggevorderd

Ook in 2016 en 2017 kreeg het CPV al twee keer 75.000 euro om culturele initiatieven op te starten. In de praktijk werd het geld niet gebruikt en lag de samenwerking stil, omdat de instellingen wachtten op andere fondsen die waren toegezegd maar niet kwamen. Er werd die twee jaar weliswaar op veel gebieden samengewerkt, alleen zonder de inzet van CPV-geld.

Bijna het volledige bedrag is nu teruggevorderd door de gemeente. Die gebruikt het om een bezuiniging te realiseren en voor een aantal verplichte uitgaven op het gebied van cultuur.

Scherp in de gaten gehouden

Het college van B&W noemt het nieuwe plan inhoudelijk sterk en is dus opnieuw bereid subsidie te verlenen. De uitvoering wordt scherp in de gaten gehouden, zo staat te lezen in het collegevoorstel.

In het CPV zitten de vijf grote Venlose culturele instellingen (Maaspoort, Grenswerk, Kunstencentrum, Museum van Bommel van Dam en Bibliotheek Venlo) en het Limburgs Museum.

advertentie

Lees ook deze artikelen