advertentie VieCuri Mooi

Dijkplan moet meer rekening houden met cultuurhistorisch Arcen

Wanneer het Waterschap de dijken in Arcen versterkt moet het meer rekening houden met de cultuurhistorie in het dorp. Dat vindt niet alleen de dorpsraad, maar ook een onafhankelijke commissie van landelijke deskundigen.

De dijkplannen zijn beoordeeld door de zogenaamde Commissie Milieueffectenrapportage. 'In Arcen staan woningen en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, zoals de watermolen, vaak dicht langs de Maas. Dat betekent dat soms maatwerkoplossingen nodig zijn', luidt het advies.

Definitieve plannen

'Het is nu nog niet altijd duidelijk hoe de effecten op landschap en cultuurhistorie zijn meegewogen. Dit geldt vooral voor de gekozen oplossing bij de Hertog Jan brouwerij aan de noordkant van Arcen en bij de watermolen aan de zuidkant', concludeert de commissie. Meer aandacht voor het bijzondere karakter is dus nodig. 'En daar is ook nog tijd voor. De definitieve uitwerking van de plannen moet immers nog gebeuren', zegt Sjoerd Harkema woordvoerder van de commissie.

Glas

De conclusies klinken de dorpsraad als muziek in de oren. Ook die hamert op meer aandacht voor het bijzondere karakter van Arcen. Dat geldt bij de dijkplannen rond de brouwerij in het noorden van het dorp en bij de watermolen in het zuiden. Maar ook voor het centrum vraagt de dorpsraad aandacht. 'Daar staan nu grote glazen schermen gepland. Arcen verdwijnt achter het glas', zegt dorpsraadvoorzitter Cecile van den Kroonenberg. Dat het onderwerp dijkversterking de komende jaren nog onderwerp van gesprek en overleg blijft in het dorp, weet Van den Kroonenberg zeker. 'De dorpsraad is daarin kritisch, maar gaat zeker ook constructief meedenken.'