Debat Kadernota: aandacht voor kernen, armoedebestrijding en Maasoevers, geen onderzoek naar slavernijverleden Venlo

Meer aandacht en geld voor wijken en kernen en om armoede tegen te gaan. Maar ook een onderzoek naar een gezellig Belfelds centrum, anjerplekken en aandacht voor de noodlijdende grote culturele instellingen. Het zijn de uitkomsten van twee dagen debatteren over de kadernota.

Die kadernota geldt als voorbereiding op de gemeentelijke begroting. In het debat kunnen de politieke partijen de kaders aangeven waaraan die begroting moet voldoen. In een financieel gezond Venlo met een schatkist waarin zelfs ruimte is voor extra investeringen was er vooral veel tevredenheid. 

Venlofonds

Rode draad door de inbreng van de verschillende partijen was blijvende aandacht voor de wijken en kernen en extra aandacht voor de bestrijding van armoede. Wethouder Frans Schatorjé (Financiën) maakte het de politieke partijen makkelijk door te verklaren dat het college alle door de partijen ingebrachte punten gaat meewegen in het opstellen van de uiteindelijke begroting. Duidelijk is wel al dat het college bekijkt hoe het Venlofonds (dat in het leven is geroepen om mensen die het financieel zwaar kregen vanwege de stijgende energiekosten) een blijvend vervolg kan krijgen en breder ingezet kan worden. 

Gezellig Belfeld

De raad sprak zich unaniem uit voor een onderzoek naar het benutten van de Maasoevers voor recreatie en toerisme, de aanleg (mogelijk in het Rosarium) van een anjerveldje als herdenkingsplek voor veteranen en een onderzoek naar de komst van zogenaamde sociale raadslieden die mensen met een lager inkomen ondersteunen bij juridische administratieve procedures. Ook komt er dus een onderzoek naar hoe te komen tot een gezellig, leefbaar en volwaardig centrum voor Belfeld. Bij dat onderzoek wordt ook de dorpsraad betrokken. De uitkomsten van dat onderzoek moeten voor de begrotingsbehandeling dit najaar helder zijn. Belfeld zou daarmee als voorbeeld kunnen dienen voor andere kernen. Een raadsmeerderheid stemde ook voor het instellen van een diversiteitsbudget waarmee activiteiten die gericht zijn op het kennismaken met andere culturen gesteund kan worden. 

Brandbrief cultuur

In de begroting dit najaar moet ook duidelijkheid komen over de subsidies aan de grote vijf culturele instellingen. De Maaspoort, Kunstencentrum, Bibliotheek Venlo, Grenswerk en Museum Van Bommel Van Dam schreven een brandbrief aan de gemeente over de zorgelijke financiële situatie aldus GroenLinks dat daarover een motie opstelde. Dat wekte dan weer verbazing bij VVD-fractievoorzitter Leon Bastiaans aangezien die brief alleen aan het college was gestuurd. Bastiaans zei aanwijzingen te hebben dat die brief vanuit het college was gedeeld met de GroenLinks-fractie. Fractievoorzitter Wim Janssen ontkende dat, maar wist ook niet meer hoe die informatie tot hem was gekomen. De discussie daarover gaat gevoerd worden in het presidium; het besloten overlegorgaan van de gemeenteraad. Wethouder Schatorjé zegde toe te kijken naar de inflatiecorrectie bij de subsidies en legde uit dat er intensief contact is met de grote instellingen. 'Als blijkt dat er meer geld nodig is komen we daar bij de begroting op terug', aldus Schatorjé.

Slavenhandel

DENK-raadslid Selim Özçelik gaat op uitnodiging van burgemeester Antoin Scholten naar het stadsarchief om daar met de gemeentearchivaris te kijken of er sporen zijn van Venlose betrokkenheid bij de slavernij. Özçelik wilde een onderzoek naar de Venlose betrokkenheid bij de slavenhandel. Volgens Scholten zou Venlo zich daarmee historisch belachelijk maken. 'Het is onmiskenbaar dat in de republiek Holland veel is verdiend aan de slavenhandel. Wij hier in Limburg hebben in onze archieven nooit een relatie gezien met de slavenhandel. Venlo hoorde pas in 1713 bij de republiek en was daarin een onbeduidende stad. Zo'n onderzoek zou dus niets uitrichten', aldus Scholten. 

Akkermansgilde verwelkomt eerste 'Akkervrouw'
REPORTAGE

Akkermansgilde verwelkomt eerste 'Akkervrouw'

REPORTAGE

Akkermansgilde verwelkomt eerste 'Akkervrouw'

Een primeur voor het 429 jaar oude Akkermansgilde Venlo: voor het eerst loopt er tussen de Akkermannen in de persoon van Jessica Steegh een Akkervrouw. 'Ik wist er eerst weinig van maar de mannen doen super leuk tegen mij', aldus Steegh.

Bij warm weer is ijscoman Rens iedereens vriend
REPORTAGE

Bij warm weer is ijscoman Rens iedereens vriend

Het is op warme dagen als deze een welkome traktatie: een lekker ijsje. Liefhebbers kunnen daarvoor al ruim tien jaar terecht bij de Tegelse ijscoman Rens van Dongen.

Twee Venlose winnaars bij het Limburg Film Festival
NIEUWS

Twee Venlose winnaars bij het Limburg Film Festival

Afgelopen zondag werden in filmhuis De Nieuwe Scene de filmprijzen van het Limburg Film Festival uitgereikt. De documentaire 'Mijn Vader de Hasjkoning' van Ruud Lenssen en Will Falize won de prijs voor beste lange documentaire.

De Teen van Uchebo over de anticlimax in Almere
PODCAST

De Teen van Uchebo over de anticlimax in Almere

Eerst gaf niemand er een stuiver voor, maar na het tweeluik tegen Willem II was heel Venlo hoopvol. VVV kon de finale van de play-offs ruiken, maar door een dramatische penaltyreeks strandde de promotiedroom in Almere.

Vrijwilliger start handtekeningenactie voor Wereldpaviljoen
NIEUWS

Vrijwilliger start handtekeningenactie voor Wereldpaviljoen

Het Wereldpaviljoen is afgelopen weekend begonnen met een handtekeningenactie. Het initiatief is afkomstig van vrijwilligster Meriam Burer die wil aantonen dat er veel draagvlak is voor het Wereldpaviljoen.

Mannenkoor De Meulezengers uitgeroepen tot Inspiratiekoor van het jaar
NIEUWS

Mannenkoor De Meulezengers uitgeroepen tot Inspiratiekoor van het jaar

Het mannenkoor De Meulezengers is uitgeroepen tot VNK Inspiratiekoor 2023. De prijs wordt uitgereikt aan Limburgse koren die op verschillende gebieden een inspiratie kunnen zijn voor andere koren.

De Teen van Uchebo over de anticlimax in Almere
PODCAST

De Teen van Uchebo over de anticlimax in Almere

Eerst gaf niemand er een stuiver voor, maar na het tweeluik tegen Willem II was heel Venlo hoopvol. VVV kon de finale van de play-offs ruiken, maar door een dramatische penaltyreeks strandde de promotiedroom in Almere.

Vrijwilliger start handtekeningenactie voor Wereldpaviljoen
NIEUWS

Vrijwilliger start handtekeningenactie voor Wereldpaviljoen

Het Wereldpaviljoen is afgelopen weekend begonnen met een handtekeningenactie. Het initiatief is afkomstig van vrijwilligster Meriam Burer die wil aantonen dat er veel draagvlak is voor het Wereldpaviljoen.

Mannenkoor De Meulezengers uitgeroepen tot Inspiratiekoor van het jaar
NIEUWS

Mannenkoor De Meulezengers uitgeroepen tot Inspiratiekoor van het jaar

Het mannenkoor De Meulezengers is uitgeroepen tot VNK Inspiratiekoor 2023. De prijs wordt uitgereikt aan Limburgse koren die op verschillende gebieden een inspiratie kunnen zijn voor andere koren.