advertentie VVV

Debat Kadernota: aandacht voor kernen, armoedebestrijding en Maasoevers, geen onderzoek naar slavernijverleden Venlo

Meer aandacht en geld voor wijken en kernen en om armoede tegen te gaan. Maar ook een onderzoek naar een gezellig Belfelds centrum, anjerplekken en aandacht voor de noodlijdende grote culturele instellingen. Het zijn de uitkomsten van twee dagen debatteren over de kadernota.

Die kadernota geldt als voorbereiding op de gemeentelijke begroting. In het debat kunnen de politieke partijen de kaders aangeven waaraan die begroting moet voldoen. In een financieel gezond Venlo met een schatkist waarin zelfs ruimte is voor extra investeringen was er vooral veel tevredenheid. 

Venlofonds

Rode draad door de inbreng van de verschillende partijen was blijvende aandacht voor de wijken en kernen en extra aandacht voor de bestrijding van armoede. Wethouder Frans Schatorjé (Financiën) maakte het de politieke partijen makkelijk door te verklaren dat het college alle door de partijen ingebrachte punten gaat meewegen in het opstellen van de uiteindelijke begroting. Duidelijk is wel al dat het college bekijkt hoe het Venlofonds (dat in het leven is geroepen om mensen die het financieel zwaar kregen vanwege de stijgende energiekosten) een blijvend vervolg kan krijgen en breder ingezet kan worden. 

Gezellig Belfeld

De raad sprak zich unaniem uit voor een onderzoek naar het benutten van de Maasoevers voor recreatie en toerisme, de aanleg (mogelijk in het Rosarium) van een anjerveldje als herdenkingsplek voor veteranen en een onderzoek naar de komst van zogenaamde sociale raadslieden die mensen met een lager inkomen ondersteunen bij juridische administratieve procedures. Ook komt er dus een onderzoek naar hoe te komen tot een gezellig, leefbaar en volwaardig centrum voor Belfeld. Bij dat onderzoek wordt ook de dorpsraad betrokken. De uitkomsten van dat onderzoek moeten voor de begrotingsbehandeling dit najaar helder zijn. Belfeld zou daarmee als voorbeeld kunnen dienen voor andere kernen. Een raadsmeerderheid stemde ook voor het instellen van een diversiteitsbudget waarmee activiteiten die gericht zijn op het kennismaken met andere culturen gesteund kan worden. 

Brandbrief cultuur

In de begroting dit najaar moet ook duidelijkheid komen over de subsidies aan de grote vijf culturele instellingen. De Maaspoort, Kunstencentrum, Bibliotheek Venlo, Grenswerk en Museum Van Bommel Van Dam schreven een brandbrief aan de gemeente over de zorgelijke financiële situatie aldus GroenLinks dat daarover een motie opstelde. Dat wekte dan weer verbazing bij VVD-fractievoorzitter Leon Bastiaans aangezien die brief alleen aan het college was gestuurd. Bastiaans zei aanwijzingen te hebben dat die brief vanuit het college was gedeeld met de GroenLinks-fractie. Fractievoorzitter Wim Janssen ontkende dat, maar wist ook niet meer hoe die informatie tot hem was gekomen. De discussie daarover gaat gevoerd worden in het presidium; het besloten overlegorgaan van de gemeenteraad. Wethouder Schatorjé zegde toe te kijken naar de inflatiecorrectie bij de subsidies en legde uit dat er intensief contact is met de grote instellingen. 'Als blijkt dat er meer geld nodig is komen we daar bij de begroting op terug', aldus Schatorjé.

Slavenhandel

DENK-raadslid Selim Özçelik gaat op uitnodiging van burgemeester Antoin Scholten naar het stadsarchief om daar met de gemeentearchivaris te kijken of er sporen zijn van Venlose betrokkenheid bij de slavernij. Özçelik wilde een onderzoek naar de Venlose betrokkenheid bij de slavenhandel. Volgens Scholten zou Venlo zich daarmee historisch belachelijk maken. 'Het is onmiskenbaar dat in de republiek Holland veel is verdiend aan de slavenhandel. Wij hier in Limburg hebben in onze archieven nooit een relatie gezien met de slavenhandel. Venlo hoorde pas in 1713 bij de republiek en was daarin een onbeduidende stad. Zo'n onderzoek zou dus niets uitrichten', aldus Scholten. 

advertentie VVV
'Meer arbeidsmigranten hard nodig’
REPORTAGE

'Meer arbeidsmigranten hard nodig’

REPORTAGE

'Meer arbeidsmigranten hard nodig’

De komende jaren zijn er duizenden extra arbeidsmigranten nodig, in vooral Noord-Limburg. Dat zeggen veel bedrijven in de horeca, dienstverlening en tuinbouw.

Napoleon en Mamas Gun in UIT!
OMROEP VENLO

Napoleon en Mamas Gun in UIT!

Napoleon spreekt 200 jaar na zijn dood nog altijd tot de verbeelding. Ridley Scott maakte een groots epos over diens verslavende verhouding met zijn grote liefde Josephine.

Winkeliers in binnenstad zijn overlast door evenementen meer dan zat
INTERVIEW

Winkeliers in binnenstad zijn overlast door evenementen meer dan zat

Niet iedereen is blij met de volle evenementenagenda in de binnenstad. Sommige winkeliers in de Venlose binnenstad zijn de overlast die daarbij komt kijken namelijk spuugzat.

Nieuwbouw ‘t Peske doet oude glorie herrijzen
NIEUWS

Nieuwbouw ‘t Peske doet oude glorie herrijzen

Het voormalige Rooms Katholieke Ziekenhuis De Goddelijke Voorzienigheid in Tegelen - beter bekend als ‘t Peske - wordt een appartementencomplex, met 69 woningen. Maar dat niet alleen, ook de historie van het complex wordt zichtbaar gemaakt.

Eén been op de stoep
COLUMN

Eén been op de stoep

Misschien ken je het liedje ‘Eén been op de stoep’ van Kinderen voor Kinderen wel. Het liedje gaat over een dwangstoornis en werd bij ons thuis vroeger grijs gedraaid.

Wilders en Özçelik Venlose stemmenkanonnen in eigen stad
NIEUWS

Wilders en Özçelik Venlose stemmenkanonnen in eigen stad

Geen Venlonaar haalde in de eigen gemeente zoveel stemmen binnen als PVV-lijsttrekker Geert Wilders: 18.747. Geen enkele andere lijsttrekker komt daarbij in de buurt. Van alle andere Venlose kandidaten deed DENK-kandidaat Selim Özçelik het 't beste met 684 stemmen.

advertentie VVV
Nieuwbouw ‘t Peske doet oude glorie herrijzen
NIEUWS

Nieuwbouw ‘t Peske doet oude glorie herrijzen

Het voormalige Rooms Katholieke Ziekenhuis De Goddelijke Voorzienigheid in Tegelen - beter bekend als ‘t Peske - wordt een appartementencomplex, met 69 woningen. Maar dat niet alleen, ook de historie van het complex wordt zichtbaar gemaakt.

Eén been op de stoep
COLUMN

Eén been op de stoep

Misschien ken je het liedje ‘Eén been op de stoep’ van Kinderen voor Kinderen wel. Het liedje gaat over een dwangstoornis en werd bij ons thuis vroeger grijs gedraaid.

Wilders en Özçelik Venlose stemmenkanonnen in eigen stad
NIEUWS

Wilders en Özçelik Venlose stemmenkanonnen in eigen stad

Geen Venlonaar haalde in de eigen gemeente zoveel stemmen binnen als PVV-lijsttrekker Geert Wilders: 18.747. Geen enkele andere lijsttrekker komt daarbij in de buurt. Van alle andere Venlose kandidaten deed DENK-kandidaat Selim Özçelik het 't beste met 684 stemmen.