advertentie

De teamplannen van Venlo; waar de commotie precies over gaat

De Venlose gemeenteraad debatteert woensdag over de teamplannen van de gemeente. De vragen die centraal staan: hoe is het werkelijk gesteld met het ambtelijk apparaat en hoe kwamen de plannen op straat terecht?

De teamplannen worden volgens de gemeente ieder jaar gemaakt. Ze geven een inzicht in het functioneren van de verschillende ambtelijke afdelingen en waar het eventueel knelt. Het verschil met andere jaren is dat de teamplannen nu werden gepubliceerd tussen andere gemeentelijke stukken. Iedereen kon ze dus lezen. Een foutje, erkent Venlo. Wel een pijnlijk foutje omdat in de stukken ook ambtenaren met naam worden genoemd. 

Oudere werknemers

Dat er druk staat op het Venlose ambtelijk apparaat is al langer bekend. Maar nu staat zwart op wit te lezen dat praktisch alle gemeentelijke afdelingen worstelen met de personele bezetting, omdat oudere werknemers die met regelingen eerder zijn gestopt met werken of minder uren zijn gaan maken, niet of nauwelijks worden vervangen. 'Bovendien is bestuurlijke ondersteuning ten koste gegaan van beleidsondersteuning, waardoor er minder ruimte is voor beleid. Dat gaat ten koste van het inspelen op nieuwe ontwikkelingen en het adequaat reageren op actuele zaken', zo staat te lezen.

Sociaal Domein

Het is ook bekend dat Venlo worstelt met de uitvoering van taken die vanuit het Rijk naar de gemeenten zijn gekomen. Een van die taken is de zogenaamde Participatiewet, die mensen met een beperking aan werk moet helpen. Maar de controle op de budgetten (in totaal zo'n 43 miljoen euro) is 'beperkt en van minimale omvang', staat te lezen. 'Voor de duidelijkheid, op dit moment is hier één medewerker belast met dit gehele onderdeel. Dit is te mager en omvat te veel risico's', schrijft de afdeling er zelf over. Daarbij wordt aangetekend dat de betreffende persoon gebruikmaakt van de regeling voor oudere werknemers en nog maar 21,6 uur werkt. 

Financiën

De afdeling Financiën constateert dat er binnen de ambtelijke organisatie een andere werkwijze nodig is. 'Nu pakken we alles tegelijk op zonder prioritering', schrijft de afdeling. 'Een andere belangrijke randvoorwaarde is dat de organisatie zich aan vastgestelde deadlines houdt (discipline). Nu worden we nog te vaak geconfronteerd met het feit dat deze worden overschreden dan wel last minute worden verplaatst.'

Pijnlijk

De boosheid bij de Venlose politiek zit hem vooral in het feit dat al die conclusies vooral intern zijn getrokken en niet zijn gedeeld met de gemeenteraad. Daardoor leeft (zeker bij de oppositie) het gevoel dat cruciale informatie niet is gedeeld. Daarbij lijken raadsleden over het hoofd te zien dat de teamplannen wel degelijk enkele weken, net als voor de rest van Venlo, ook voor raadsleden waren te lezen. Dat maakt het debat woensdag niet minder interessant, maar ook een beetje pijnlijk.

advertentie

Lees ook deze artikelen