advertentie Miso Oriental Header

West8

De strijd voor het fort begint van voor af aan

De groeperingen Red ons Fort en Ons Fort zijn op zijn zachtst gezegd niet tevreden met de nieuwe visie voor het Kazernekwartier. En dan met name de keuze om de restanten van het voormalige Fort Sint Michiel maar deels zichtbaar te maken. 

'We zijn in feite elf jaar teruggegooid in de tijd', zegt Dick Evers van Red Ons Fort. 'Destijds was de visie van het stadsbestuur om de restanten van het fort te begraven onder een berg zand. Nu lezen we dat grote delen van het fort onder de grond worden gelaten en dat met krijtstreepjes straks wordt aangegeven waar ooit de fortmuren liepen. Wij gaan voor het compleet zichtbaar maken van het fort. Venlo heeft met het fort iets unieks in huis, maar het stadsbestuur bouwt er liever een vinexwijk op.' 

Procederen

In de nieuwe visie op het kazerneterrein spelen de fortmuren nog altijd een rol, maar een minder prominente dan in bijvoorbeeld het laatste plan voor een markthal en LeisureDome. 'Van het beloofde rondje fort komt nu niets meer terecht. Daar gaan we wel voor strijden', zegt Corina Brouwers van Ons Fort. Beide groeperingen geven aan nu eerst de plannen goed te bestuderen en zich dan te beraden over mogelijke acties. Daarbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de Venlose politiek die begin volgend jaar een besluit neemt over de visie. 'Wij gaan door voor het fort, desnoods gaan we procederen', zegt Brouwers. Evers: 'We bekijken of met met een shovel richting stadhuis moeten rijden, want dat schijnt tegenwoordig te werken.'