Ger Peeters

Behoud historie geeft doorslag bij keuze waterkering De Schans

Ter hoogte van De Schans in Arcen komt een waterkering met een opening. Het waterschap heeft bij wijze van uitzondering ingestemd met de variant met zo'n zogeheten coupure.

Het beleid van het waterschap is gericht op het terugdringen van het aantal coupures. Het gaat om openingen in de waterkering, die bij hoogwater wel gedicht kunnen worden. Een coupure heeft over het algemeen niet de voorkeur omdat er strenge betrouwbaarheidseisen aan vastzitten. Daarnaast kosten het opbouwen van schotbalken in coupures bij hoogwater, het beheer en onderhoud, de opslag van materialen en het jaarlijks oefenen en testen veel tijd en geld. In Arcen is nu toch die keuze gemaakt om de impact op het gebied zo klein mogelijk te houden.

Bomenlaan

Met de keuze voor de opening in de dijk komt het waterschap tegemoet aan de wensen van de dorpsraad. In de nu gekozen variant blijft een historische bomenlaan gespaard en de natuurhistorische en cultuurhistorische waarde van het gebied behouden.