Dan toch concrete plannen C2C-straat 't Ven

Er is eindelijk zicht op de bouw van tien cradle to cradle-woningen in 't Ven. Vorig jaar werd de bouw van de woningen in de Oude Turfstraat nog uitgesteld omdat er onduidelijkheid was over het materiaal dat gebruikt mocht worden.

Afgelopen oktober was er nog sprake van 'een moeizaam proces om te komen tot cradle to cradle-materiaalkeuze vanuit de ontwikkelaar', zo gaf de gemeente in een rapportage aan de gemeenteraad aan. 'Dit gaat om een complex proces dat zorgvuldig doorlopen moet worden', aldus een gemeentewoordvoerder destijds.

Inzage

Dat proces is nu dus afgerond, de plannen voor de woningen liggen vanaf volgende week ter inzage bij de gemeente. Die voorzien in de bouw van tien grondgebonden woningen, waarvan vier rijwoningen, twee twee-onder-een-kapwoningen, twee levensloopbestendige woningen en twee vrijstaande woningen. Daarbij geeft projectontwikkelaar Jongen Bouwpartners aan dat de type woningen nog kunnen variëren, maar dat het aantal van tien wel een hard gegeven is. Bij Bouwbedrijven Jongen wilde verder niemand ingaan op de plannen.