advertentie

Culturele instellingen: 'Zuurstof wordt ons ontnomen'

Verdere inkrimping van de budgetten brengt culturele instellingen in de problemen. Dat schrijven de bibliotheek, het Kunstencentrum, Grenswerk en De Maaspoort aan het college van B&W.

Twee voorgenomen maatregelen raken de cultuursector. Het gaat om de verhoging van de ozb en het niet toepassen van loon- en prijscompensatie in de subsidie die de instellingen krijgen.

Verdere inkrimping van onze budgetten is niet langer meer door ons vol te houden.

Culturele instellingen in een brief aan het college van B&W

Cultureel ondernemerschap
De instellingen wijzen erop dat ze de laatste jaren zware bezuinigingsmaatregelen voor de kiezen hebben gekregen. Dat is niet ten koste gegaan van het aanbod. Volgens de vier instellingen is de grens nu bereikt. 'Als het voornemen daadwerkelijk wordt omgezet in een besluit dan rest ons niets anders, met veel pijn in ons hart, in te grijpen in de kwaliteit en kwantiteit van onze culturele activiteiten.'

Vaak geen compensatie
Loon- en prijscompensatie zorgt ervoor dat de instellingen loonafspraken kunnen volgen en geld hebben voor prijsstijgingen in de markt. Ze wijzen er in de brief aan het college op dat de compensatie de afgelopen acht jaar al vier keer niet is toegepast.

We voelen steeds meer dat de benodigde zuurstof ons ontnomen wordt.

Culturele instellingen in een brief aan het college van B&W

Bezuinigingen
Het Kunstencentrum krijgt als de plannen realiteit worden niet alleen te maken met de ozb-verhoging en het uitblijven van loon- en prijscompensatie, maar ook met forse bezuinigingen. Ook keramiekcentrum De Tiendschuur, Theater De Garage en De Nieuwe Scene moeten het met minder geld doen.

advertentie

Lees ook deze artikelen