advertentie

Convenant als steuntje in de rug voor Limburgse taal

De Provincie Limburg en het Rijk hebben vanmiddag in Venlo een convenant getekend als steuntje in de rug voor de Limburgse taal. Constante aandacht voor die Limburgse taal helpt bij het levend houden ervan, zo is de gedachte.

Het Venloos dialect is geen erkende streektaal. Het Limburgs is dat wel, al sinds 1997. Bovendien is in de wet vastgelegd dat Limburgs als voertaal gebruikt mag worden in bijvoorbeeld de kinderopvang. Toch loopt het aantal dialectsprekers terug. 

Tweetaligheid bevordert slimheid

Volgens de Limburgse Minister van Binnenlandse Zaken Raymond Knops is dat zonde want kinderen die in het dialect zijn opgevoed hebben daar juist profijt van. ‘Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die tweetalig zijn opgevoed, daar voordeel van hebben en hogere cito-scores halen dan kinderen die alleen in het ABN worden opgevoed.’ 

50.000 euro voor kinderboeken

Het vandaag getekende convenant zet de voordelen van dialect op en rij, inclusief de inspanningen die het Rijk en Provincie al doen. Ook kondigen de overheden concrete acties en projecten aan voor de komende jaren. Al wordt nog niet duidelijk wat die inhouden. Minister Knops bracht wel alvast 25.000 euro subsidie mee voor stimulering van de Limburgse taal. Gedeputeerde Ger Koopmans verdubbelde dat bedrag en stelde dat het geld gebruikt gaat worden voor projecten voor Limburgstalige kinderboeken en kinderliedjes.

advertentie

Lees ook deze artikelen