advertentie

Coalitiepartijen willen bezuinigingen terugdraaien

De door het stadsbestuur voorgenomen bezuinigingen op sport en cultuur kunnen niet op steun van de eigen coalitiefracties rekenen.

Dat bleek woensdagavond tijdens dag één van de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad. 

Uitstel of afstel?

Want hoewel het eigen college nog aangaf dat de meevaller van 21,7 miljoen naar de algemene reserve zou gaan en opriep dat gigabedrag geen onderdeel van de begroting te laten zijn, grepen de coalitiepartijen de meevaller tóch aan om het grootste pijnpunt uit de begroting ter discussie te stellen.


De coalitiepartijen EENLokaal, PvdA, SP, 50PLUS en GroenLinks willen de bezuinigingen op sport en cultuur in ieder geval uitstellen tot na 2019. Het college kan dan het komend jaar gebruiken om met de verenigingen te praten hoe en waar er bespaard kan worden.

Het is niet te verkroppen als met deze meevaller niet enkele bezuinigingen teruggedraaid worden in 2019

Angelique Weingarten (SP)

Fractievoorzitter van de SP Angelique Weingarten vindt het 'niet te verkroppen als met deze meevaller niet enkele bezuinigingen teruggedraaid worden in 2019.' Wim Janssen (GroenLinks) vindt sommige ingrepen 'te fors' en wil 'gezien de uitkering van 21 miljoen ruimte maken om enkel keuzes te schrapen of op zijn minst te heroverwegen en eerst van nieuw beleid te voorzien.'

De SP wil eventuele latere bezuinigingen gefaseerder doorvoeren, in vier of vijf jaar tijd in plaats van drie jaar. 

EENLokaal wil eerder geserveerde bedragen voor financiële risico's gebruiken om de bezuinigingen 'te repareren'. Zo kan de megameevaller van vorige week evengoed naar de algemene reserves en wordt de spaarpot evengoed flink gevuld. 'We kunnen het ons veroorloven middelen die nu als buffer dienen, in te zetten om reparaties uit te voeren', zei Pieko.


Clustering

De PvdA wil dat sportverenigingen meer gaan samenwerken om zo ook kosten te besparen. 'In de beleving van de PvdA zullen in de toekomst alleen nog sportverenigingen met gemeenschapsgeld ondersteund worden die aan deze ontwikkeling meewerken', zei fractievoorzitter Hay Janssen. 'Wij willen van het college hierin nieuw beleid zien dat deze ontwikkeling actief ondersteunt. Tot die tijd is het niet verstandig op sportbeleid te bezuinigen.

Eerder presenteerde de voltallige oppositie al een tegenbegroting waarin D66, PVV, VVD en CDA ook al aangaven de bezuinigingen op sport en cultuur terug te willen draaien. Zij zochten daarvoor de dekking in onder meer armoedebeleid en het sociaal domein. 

De gemeenteraad praat woensdagavond en vrijdagmiddag over de begroting. Vrijdag neemt de raad definitieve besluiten.

advertentie

Lees ook deze artikelen