advertentie

Coalitiepartijen lijnrecht tegenover eigen wethouder

De coalitiepartijen willen hoe dan ook een meevaller van anderhalf miljoen gebruiken om bezuinigingen terug te draaien, ook al zou de eigen wethouder dat afraden.

Dat is opmerkelijk en bovendien volledig in strijd met het eigen coalitieakkoord. Daarin spraken GroenLinks, SP, PvdA, 50PLUS en EENLokaal af alle meevallers in te zetten om de financiële situatie te verbeteren.

Financiële situatie

De gemeenteraadsfracties van de coalitiepartijen lieten gisteren tijdens dag één van de begrotingsbehandeling weten, de door het eigen college voorgestelde bezuinigingen op onder meer sport en cultuur gedeeltelijk te willen terugdraaien. Daarvoor gebruiken ze niet de meevaller van 21,7 miljoen die Venlo vorige week kreeg om het zorgtekort te verlichten. EENLokaal-wethouders Ad Roest (financiën) en Frans Schatorjé (zorg) hadden sowieso gezegd dat bedrag buiten beschouwing te laten tijdens de begroting en het direct toe te voegen aan de algemene reserve.  


De coalitiepartijen willen wel de zogeheten circulaire aanspreken, een uitkering van het Rijk die gemeenten twee keer per jaar krijgen. In mei bedroeg dat potje 2,1 miljoen. Dat bedrag is buiten beschouwing gelaten bij de begroting. In september moest Venlo zes ton bijpassen. Onder de streep houdt Venlo dit jaar dus 1,5 miljoen over aan die circulaire en dat geld wil de coalitie gebruiken om de bezuinigingen te repareren.

Coalitie bereid wethouder te overrulen

Maar ook dat blijft een meevaller. 'Je zou dat een meevaller kunnen noemen, ja', zegt fractievoorzitter Hay Janssen van de PvdA. 'Ondanks het coalitieakkoord moet je keuzes maken. In dat coalitieakkoord staat ook dat we sport en cultuur belangrijk vinden, maar door te bezuinigen laat je dat niet zien. Wij maken als fractie een andere keuze.'

De kans lijkt groot dat wethouder financiën Roest het voornemen van de partijen afraadt. Een woordvoerder van de wethouder laat weten het potje niet als meevaller te zien. 'Het is bedoeld als buffer en niet voor het doel dat de fracties hebben. We hebben dat bedrag bewust gereserveerd voor onzekerheden en substantiële opgaven die wij hebben.'

De coalitiefracties zullen een eventueel negatief advies van de eigen wethouder naast zich neerleggen. Janssen: 'We zullen de wethouder in dat geval overrulen. Wij gaan als gemeenteraad over de financiën, niet de wethouder.' De PvdA wil daarbij wel nadrukkelijk dat er nieuw beleid komt, met name om sportclubs te clusteren en zo efficiënter te laten opereren. Dat moet dan ook weer geld opleveren. 

'Motie van wantrouwen'

Oppositiepartij PVV zou de actie van de coalitiepartijen opvatten als een motie van wantrouwen richting het college van B&W. 'Volgens mij zien de partijen zichzelf niet meer terug in het eigen college.'

René Dings (VVD) vindt dat de coalitie de problemen voor zich uitschuift. 'We hadden veel respect voor de begroting van het college. Ze gaat pijnlijke keuzes niet uit weg. Wij als oppositie hebben andere keuzes gemaakt in onze alternatieve begroting maar wel met hetzelfde doel, namelijk de financiën op orde brengen. De coalitiepartijen doen zonder blikken of blozen een greep uit de kas om de bezuinigingen komend jaar terug te draaien.'

advertentie

Lees ook deze artikelen