advertentie VieCuri Mooi

Coalitie is 'niet doof': bijna 8 ton naar noodfonds voor verenigingen

De Venlose coalitie trekt bijna 8 ton uit om verenigingen die het financieel moeilijk krijgen door het coronavirus of de nieuwe subsidieregels te steunen.

Dat maken de vijf coalitiepartijen EENLokaal, PvdA, SP, GroenLinks en 50PLUS bekend in een schriftelijke verklaring. 'Ook deze coalitie is niet doof voor de onrust die in delen van de culturele- en sportsector is ontstaan en wil met dit amendement voor nu en de komende jaren rust brengen', schrijven ze.

Vangnet

Het gaat concreet om een bedrag van 772.000 euro dat in eerste instantie als financiële meevaller over het jaar 2019 was toegevoegd aan een coronafonds van 2,7 miljoen euro. De zeven ton wordt nu dus 'in eerste instantie ingezet voor gemeenschapsaccommodaties, culturele verenigingen en sportverenigingen met financiële problemen als gevolg van de coronacrisis'. Verder is besloten met het bedrag 'voor het jaar 2021 en volgend een vangnet in te stellen voor de eventuele gevolgen van de herijking  van het subsidiestelsel'.

Verontwaardiging

De partijen geven dus aan te reageren op de publieke verontwaardiging die de afgelopen twee weken is ontstaan. Eind mei hielden de coalitiepartijen nog vast aan het nieuwe subsidiebeleid dat voorziet in eerlijkere regels en het wegwerken van verschillen bij het toekennen van subsidies. Daarover bestond geen discussie, wel over de korting van zes ton die meteen aan de nieuwe regels werden gehangen. Met de toezegging van het college dat er zou worden gewerkt aan een noodfonds voor verenigingen die  financieel in de problemen zouden komen, stemde de gemeenteraad met de kleinst mogelijke meerderheid in  met het nieuwe beleid en korting.

Raadsvergadering

Fractievoorzitter Tom Verhaegh van oppositiepartij CDA zei afgelopen vrijdag in Nedinscoplein te werken aan een voorstel om de korting  in de raadsvergadering van deze maand van tafel te krijgen. Wethouder Financiën Ad Roest gaf in hetzelfde programma aan dat de korting het resultaat is van een eerdere opdracht van de gemeenteraad. Maar ook open te staan voor het van tafel halen van de korting wanneer de gemeenteraad daarom vraagt.