advertentie Obesitas kliniek header januari

Venlose politiek wil stop op giftransporten over spoor

Burgemeester Antoin Scholten dringt er in een brief aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven en de Kamercommissie voor Infrastructuur op aan, een einde te maken aan de ammoniaktransporten over het Venlose spoor. Hij doet dat namens de Venlose gemeenteraad.

'Ondanks dat de producent uit IJmuiden is verplaatst naar Geleen blijft er een substantiële overproductie van ammoniak over, die grotendeels via Venlo wordt geëxporteerd naar afnemers in het buitenland', schrijft Scholten aan de staatssecretaris. 'Deze stroom moet verdwijnen. Daarom verzoeken we om de producent te 'dwingen' de verwerkingscapaciteit zodanig op de te voeren dat het vervoer van reststromen ammoniak door onze wijken compleet overbodig wordt.' 

Evaluatie

Het is niet toevallig dat Scholten de brief nu verstuurt, momenteel loopt er namelijk een evaluatie van ammoniakconvenant waarin de afspraken over het vervoer van ammoniak staan. 'We willen graag dat de gevolgen van het ammoniakvervoer door Venlo worden meegenomen in die evaluatie', schrijft Scholten.

Onrust

De laatste jaren is het aantal giftreinen dat door Venlo rijdt alleen maar toegenomen door de werkzaamheden aan de Betuweroute waardoor de giftreinen via de Brabantroute en Venlo naar Duitsland moeten rijden. Het is een gegeven waarmee de stad wordt geconfronteerd, vandaar dat Scholten er bij de staatssecretaris er ook op aandringt dat Venlo een plek krijgt bij het bestuurlijke overleg over de Brabantroute, Betuweroute en ammoniaktransport. 'Dit gezien het rangeren in Venlo, de vele extra doorvoertreinen, de ligging van Venlo als eindpunt in Nederland en de onrust die er heerst.'