advertentie

Brouwerij Arcen toch achter de dijk, exit watergeul Hout-Blerick

De brouwerij in Arcen achter de dijk en huizen in Hout-Blerick op terpen. Dat zijn de laatste plannen van het Waterschap Limburg waarover minister Cora van Nieuwenhuizen zich buigt.

Om een goed beeld te krijgen bezocht de minister vandaag beide dorpen.

Dijken verlegd

Arcen en Hout-Blerick nemen een bijzondere plek in binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma van het waterschap. Daarin worden de komende vijf jaar op 31 plekken plekken in Limburg dijken verstevigd en verhoogd. Voor vier plekken liggen er ambitieuzere plannen. Daar heeft het waterschap onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het verleggen van een dijk. 'Daarmee krijgt de Maas meer ruimte om te stromen en wordt het waterpeil in de rivier verlaagd', legt bestuurder van het Waterschap Jos Teeuwen uit.

 

Voor Arcen kiezen we uit het beste van twee werelden.

Jos Teeuwen, bestuurder Waterschap Limburg

 

Arcen

Naast Wessem en Well wordt ook in Arcen en Hout-Blerick de dijk verlegd en dat leverde de afgelopen maanden in beide dorpen flink wat discussie op. 'In samenspraak met bewoners zijn we uiteindelijk gekomen tot voorkeursvarianten die we aan de minister voorleggen', zegt Teeuwen. Discussiepunt in Arcen was de Hertog Jan-brouwerij. In de eerste versies van de plannen zou die buiten de dijk komen te liggen, maar daartegen kwam veel protest vanuit het dorp.

In het plan dat nu voorligt kiest het waterschap ervoor de dijk ter hoogte van de brouwerij wel terug te leggen, maar wel strak rondom het gebouw heen. 'De rivier krijgt dus wel degelijk meer ruimte om te stromen, maar de brouwerij ligt achter de dijk en wordt beschermd. Voor Arcen kiezen we uit het beste van twee werelden', zegt Teeuwen.

Hertogbroek

De dorpsraad van Arcen kwam daarnaast met een plan voor een te graven geul bij Broekhuizen, het zogenaamde plan Hertogbroek. Dat plan voorziet in een extra verlaging van de waterstand in de Maas en is dus volgens het waterschap dus wel degelijk de moeite waard. 'Wij vragen aan de minister of ook het Rijk Hertogbroek voor de langere termijn een goed plan vindt. Wordt dat bevestigd, betekent dat daar in de toekomst serieus naar wordt gekeken', zegt Teeuwen.

Hout-Blerick

Bij Hout-Blerick spitst de discussie zich toe op het gebied Laerbroeck tussen het dorp en Baarlo. Daar was een hoogwatergeul voorzien in combinatie met het terugleggen van de dijk. In het voorstel naar de minister is die geul geschrapt omdat na aanvullend onderzoek bleek dat die nadelige gevolgen heeft voor het grondwaterpeil in het gebied. 'Het schrappen van de dijk is pure winst voor de mensen in het gebied. Die geul hangt al twintig jaar boven hun hoofd, nu is er duidelijkheid', zegt Teeuwen.

Ter hoogte van Hout-Blerick wordt de dijk teruggelegd en het beschermingsniveau voor de dertig woningen in het gebied teruggebracht. 'Zo'n achttien woningen liggen dan echt te laag, daarvoor worden nu creatieve oplossingen bedacht zoals verplaatsing of ophoging. Die plannen bevinden zich in een prematuur stadium, de gesprekken met bewoners daarover lopen.' 

advertentie

Lees ook deze artikelen