advertentie

Bouwwoede Venlo brengt meer dan alleen sociale woningbouw

De woningvisie van Venlo was te abstract en het accent lag vooral op sociale woningbouw, constateert de Rekenkamer Venlo. Daar komt verandering in, zegt Venlo dat de komende vier jaar 2.000 nieuwe woningen laat bouwen.

Wethouder Wonen Sjors Peeters erkent dat de Venlose focus op woningbouw lang eenzijdig was. Overigens is dat geen uniek Venloos probleem weet de Venlose rekenkamer. Het opstellen van de woningvisie was in 2015 een verplichting vanuit het Rijk bedoeld om afspraken te maken met woningcorporaties. En daarmee is de focus op sociale woningbouw verklaard. 

Starters en studenten

Dat moet de komende jaren anders, zo luidt het advies van de rekenkamer en is ook de overtuiging van het Venlose college. Het moet de komende jaren ook en misschien wel vooral gaan over woningen voor studenten, starters en wonen boven winkels. Maar dat betekent volgens wethouder Peeters niet dat er nu gewacht wordt tot er een visie ligt. 'We hebben geconstateerd dat er heel veel druk op die Venlose woningmarkt staat. Dus we zijn afgelopen periode wel aan de slag gegaan met als resultaat dat er tot 2024 zo'n 2.000 woningen worden gebouwd. Dan gaat het niet alleen om sociale woningbouw, maar ook huizen voor starters en levensloopbestendige woningen', zegt Peeters.